You are here:
29 juni 2020 / artikel

De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de “Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord” aan de Tweede Kamer gestuurd.

De hoofdlijnennotitie bevat de uitwerking van het pensioenakkoord, zoals het nieuwe pensioencontract, de verbeterde premieregeling, de transitie, uitvoeringsaspecten en het fiscale kader. Daarnaast volgt uit de hoofdlijnennotitie dat pensioenfondsen die op 31 december 2020 een dekkingsgraad hebben van boven de 90% de pensioenaanspraken- en rechten niet hoeven te korten in 2021. Op 4 juli jl. hebben de leden van FNV ingestemd, waarmee het pensioenakkoord definitief is. Op 6 juli jl. heeft minister Koolmees in dat kader een verdere uitwerking van het pensioenakkoord aan de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet zal op korte termijn een wetsvoorstel indienen ter wijziging van de Pensioenwet. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen gaan gelden vanaf 1 januari 2022. De belangrijkste punten en gevolgen van het pensioenakkoord hebben wij hieronder uiteengezet.

Download hier de pdf-versie.Genoteerd - Werken vanuit huis

Nu het werken vanuit huis een steeds meer voorkomt, lijkt het nuttig om nader aandacht te besteden aan het juridisch kader omtrent thuiswerken. lees meer

Wetsvoorstel evenwichtigere man-vrouwverhouding

Op 28 september 2021 is het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen' aangenomen door de Eerste Kamer. lees meer
Prinsjesdag 2021 Employment and Benefits - NL

Arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten bij thuiswerken

In oktober organiseren wij voor onze cliënten het Webinar arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten bij werken vanuit huis. Lees hieronder meer. lees meer