You are here:
29 juni 2020 / artikel

De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de “Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord” aan de Tweede Kamer gestuurd.

De hoofdlijnennotitie bevat de uitwerking van het pensioenakkoord, zoals het nieuwe pensioencontract, de verbeterde premieregeling, de transitie, uitvoeringsaspecten en het fiscale kader. Daarnaast volgt uit de hoofdlijnennotitie dat pensioenfondsen die op 31 december 2020 een dekkingsgraad hebben van boven de 90% de pensioenaanspraken- en rechten niet hoeven te korten in 2021. Op 4 juli jl. hebben de leden van FNV ingestemd, waarmee het pensioenakkoord definitief is. Op 6 juli jl. heeft minister Koolmees in dat kader een verdere uitwerking van het pensioenakkoord aan de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet zal op korte termijn een wetsvoorstel indienen ter wijziging van de Pensioenwet. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen gaan gelden vanaf 1 januari 2022. De belangrijkste punten en gevolgen van het pensioenakkoord hebben wij hieronder uiteengezet.

Download hier de pdf-versie.Sociale verzekering internationale vrachtwagenchauffeur

Europese Hof van Justitie oordeeldt dat internationale vrachtwagenchauffeurs sociaal verzekerd zijn in de lidstaat waar de onderneming is gevestigd. lees meer

Aanwijzen gerichte vrijstellingen: leg het goed vast

Rechtbank Den Haag heeft recent geoordeeld dat de werkgever de 30%-vergoeding niet had aangewezen als eindheffingsloon, omdat hij de 30%-regeling in de loonadministratie... lees meer

Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

De Minister van Financiën heeft het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) bij de Tweede Kamer ingediend. lees meer