You are here:
29 juni 2020 / artikel

De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de “Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord” aan de Tweede Kamer gestuurd.

De hoofdlijnennotitie bevat de uitwerking van het pensioenakkoord, zoals het nieuwe pensioencontract, de verbeterde premieregeling, de transitie, uitvoeringsaspecten en het fiscale kader. Daarnaast volgt uit de hoofdlijnennotitie dat pensioenfondsen die op 31 december 2020 een dekkingsgraad hebben van boven de 90% de pensioenaanspraken- en rechten niet hoeven te korten in 2021. Op 4 juli jl. hebben de leden van FNV ingestemd, waarmee het pensioenakkoord definitief is. Op 6 juli jl. heeft minister Koolmees in dat kader een verdere uitwerking van het pensioenakkoord aan de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet zal op korte termijn een wetsvoorstel indienen ter wijziging van de Pensioenwet. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen gaan gelden vanaf 1 januari 2022. De belangrijkste punten en gevolgen van het pensioenakkoord hebben wij hieronder uiteengezet.

Download hier de pdf-versie.Is toepassing van gerichte vrijstellingen werkkostenregeling (zoals de 30%-regeling) zonder aanwijzing als eindheffingsbestanddeel mogelijk?

Toepassing gerichte vrijstelling onder werkkostenregeling

Om vrijstellingen toe te passen onder de Werkkostenregeling is vereist dat de werkgever de betreffende vergoedingen aanwijst als eindheffingsloon. lees meer
How to manage legal risks in a time of crisis?

Hoe beheert u best juridische risico's in tijden van crisis?

Deze Q&A omvat een serie vragen die ziet op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens ons webinar in samenwerking met Legal500. Tijdens dit webinar hebben... lees meer
Vrachtvliegers Martinair Cargo alsnog in dienst bij KLM

Vrachtvliegers Martinair Cargo alsnog in dienst bij KLM

Na jarenlang procederen hebben 116 (oud-)vrachtvliegers van Martinair Cargo alsnog gelijk gekregen. lees meer