You are here:
11 januari 2022 / nieuws

De financiering van ‘Groninger akte’-transacties na het arrest Rabobank/Reuser

Michelle Broere en Mark Heddema hebben een artikel gepubliceerd in het vakblad "Onderneming & Financiering" over de financiering van ‘Groninger akte’-transacties (i.e. levering van vastgoed onder de voorwaarde van betaling van de koopprijs) in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad in Rabobank/Reuser. Klik hier voor de volledige tekst van de publicatie.

We onderzoeken in deze publicatie (i) of de rechtsregels die volgen uit Rabobank/Reuser ook van toepassing zijn buiten de specifieke context waarin dat arrest is gewezen (zijnde de overdracht van het eigendom van roerende zaken onder de opschortende voorwaarde van betaling van de betreffende koopprijs) en (ii) zo ja, of dat zou moeten leiden tot een wijziging van de huidige praktijk waar vastgoed wordt geleverd onder een Groninger-akte bij betrokkenheid van een inkomende en een uitgaande (externe) financier. 

Lees hier het hele artikel.

Dit artikel is geschreven voor professionals (juridisch en commercieel) actief in de Nederlandse vastgoedsector.The Supreme Court rules on a contractual obligation for banks to offer a payment account to non-consumers

Contracteerplicht voor banken

Hoge Raad oordeelt over een contracteerplicht voor banken om een betaalrekening aan te bieden aan niet-consumenten lees meer
zekerhedenagent

Het vervangen van de zekerhedenagent

Gianluca Kreuze en Michelle Broere hebben een artikel gepubliceerd in het vakblad "Onderneming & Financiering" over de wijziging van de positie van de zekerhedenagent... lees meer
amsterdam-dejurist

Wooncrisis: gemeentelijke opkoopbescherming

Mag de belegger worden geweerd? lees meer