You are here:
19 mei 2020 / artikel

De energietransitie – achtergrond en perspectief

Zelfs in deze ongekende periode, waar het nieuws wordt gedomineerd door COVID-19, gaat vrijwel geen dag voorbij of er wordt in de media ook prominent geschreven en gesproken over klimaatverandering.

De algemene tendens in deze berichtgeving stemt doorgaans niet vrolijk. En ook in het huidig tijdsgewricht waarin het uiterste wordt gevraagd van landen, bedrijven en inwoners om de crisis door te komen, dreigt klimaatverandering op beleidsniveau aan urgentie te verliezen. De redding van de economie zoals deze bestond voordat de crisis toesloeg, krijgt veelal op nationaal niveau prioriteit. Reden voor EU Commissaris Timmermans om erop te wijzen dat een ‘groen herstel’ voor hem geen luxe maar een ‘noodzakelijke plicht’ is en te wijzen op de economische mogelijkheden die groen herstel biedt.

In deze Genoteerd zetten wij de ontwikkelingen nog eens onder elkaar. Meer in het bijzonder gaan wij voor u na welke maatregelen het bedrijfsleven te wachten staan en welke mogelijkheden worden geboden om een rol te spelen in de Energietransitie en op die manier
klimaatverandering tegen te gaan of zelfs om te buigen.

Lees hieronder meer over 'De energietransitie – achtergrond en perspectief' of download deze als pdf.Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

De nieuwe subsidieregeling voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie is gepubliceerd voor internetconsultatie. lees meer

Energieteam – blog SDE++ subsidies

Start openstellingsronde voor de SDE++-subsidies voor initiatiefnemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. lees meer

Loyens & Loeff succesvol voor ContourGlobal in hoogste instantie

Uitspraak is gedaan in het hoger beroep van CGB inzake het besluit van ACM waarmee voor 2017 een maximumtarief werd vastgesteld op Bonaire. lees meer