You are here:
19 mei 2020 / artikel

De energietransitie – achtergrond en perspectief

Zelfs in deze ongekende periode, waar het nieuws wordt gedomineerd door COVID-19, gaat vrijwel geen dag voorbij of er wordt in de media ook prominent geschreven en gesproken over klimaatverandering.

De algemene tendens in deze berichtgeving stemt doorgaans niet vrolijk. En ook in het huidig tijdsgewricht waarin het uiterste wordt gevraagd van landen, bedrijven en inwoners om de crisis door te komen, dreigt klimaatverandering op beleidsniveau aan urgentie te verliezen. De redding van de economie zoals deze bestond voordat de crisis toesloeg, krijgt veelal op nationaal niveau prioriteit. Reden voor EU Commissaris Timmermans om erop te wijzen dat een ‘groen herstel’ voor hem geen luxe maar een ‘noodzakelijke plicht’ is en te wijzen op de economische mogelijkheden die groen herstel biedt.

In deze Genoteerd zetten wij de ontwikkelingen nog eens onder elkaar. Meer in het bijzonder gaan wij voor u na welke maatregelen het bedrijfsleven te wachten staan en welke mogelijkheden worden geboden om een rol te spelen in de Energietransitie en op die manier
klimaatverandering tegen te gaan of zelfs om te buigen.

Lees hieronder meer over 'De energietransitie – achtergrond en perspectief' of download deze als pdf.De Corporate PPA… wat is het en hoe werkt het?

De Corporate PPA… wat is het en hoe werkt het?

In deze bijdrage geven wij nadere uitleg bij een contractsvorm voor de inkoop van elektriciteit die met enige regelmaat in het nieuws is. lees meer
Afgesloten boorputten (aansprakelijkheids)risico’s voldoende op de (bestemmingsplan)kaart

Afgesloten boorputten: risico’s voldoende op de kaart?

Er wordt in Nederland op grote schaal geboord naar olie en gas. lees meer
energiebesparings- en informatieplicht

Shell en de olielekkages in Nigeria

Het Nederlandse Gerechtshof heeft bepaald dat de Nigeriaanse dochteronderneming van Shell verantwoordelijk is voor het lekken van oliepijpleidingen. lees meer