You are here:
24 juni 2019 / nieuws

Btw-aftrek op bouwkosten woning met zonnepanelen

Binnen een tijdspanne van twee weken hebben verschillende lagere rechtelijke instanties uitspraak gedaan inzake de aftrek van btw op de bouwkosten van een nieuwbouwwoning met geïntegreerde respectievelijk niet-geïntegreerde zonnepanelen.

Sale of the largest solar rooftop portfolio in Belgium

Het oordeel: zowel bij geïntegreerde als niet-geïntegreerde zonnepanelen kan de btw op bouwkosten van de woning gedeeltelijk in aftrek worden gebracht, zij het dat de aftrek hoger is bij niet-geïntegreerde zonnepanelen.

Rechtsvraag en belang

Wanneer belanghebbenden door middel van de op hun woning aangebrachte zonnepanelen zonne-energie opwekken en deze vervolgens doorleveren aan het net, rijst de vraag in hoeverre aftrek van btw geclaimd kan worden met betrekking tot de bouwkosten van de woning. Immers, doordat een deel van het dak wordt gebruikt ter ondersteuning van de zonnepanelen heeft de woning gedeeltelijk een zakelijke functie gekregen.

Beoordeling

Het zakelijke gebruik van de woning dient volgens de rechter te worden bepaald door de oppervlakte van de zonnepanelen te delen door de totale vloer- en dakoppervlakte van de woning – ongeacht het type zonnepanelen. Bij geïntegreerde zonnepanelen moet daarnaast ook een correctie plaatsvinden voor het privégebruik van de zonnepanelen als dakbedekking, ter vervanging van dakpannen. Bij niet-geïntegreerde panelen blijft deze correctie achterwege. Daarnaast dient een correctie plaats te vinden voor zover energie wordt opgewekt voor direct privégebruik. De combinatie van deze percentages bepaalt uiteindelijk de hoogte van de btw op de bouwkosten van de nieuwbouwwoning.

Praktijkbelang

Met deze twee arresten in de hand bestaan naar onze mening goede argumenten om bij zowel geïntegreerde als niet-geïntegreerde zonnepanelen (gedeeltelijke) aftrek van btw te claimen op de bouwkosten van de woning. Dit geldt uiteraard ook op het moment dat de zonnepanelen zijn aangebracht op een kantoorpand in plaats van op een woning.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Jérôme Germann, Jérôme Ariës, of uw vaste adviseur van het Vastgoed team bij Loyens & Loeff.WWL Thought Leaders Litigation 2019: Hakim Boularbah

Fokke Jan Vonck wordt VU-hoogleraar notarieel goederenrecht

Fokke Jan Vonck is benoemd als hoogleraar notarieel goederenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. lees meer

Ondanks recht op aftrek toch btw aftrek verkoop

Volgens het Hof hoeft het recht op aftrek van btw niet gelijk bij de bestemming correct te worden uitgeoefend. Bij daadwerkelijk gebruik kan dat recht op aftrek... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Overheidsmaatregelen voor beter betaalbare middenhuurwoningen

Het Kabinet wil diverse maatregelen nemen om de woninghuurmarkt beter betaalbaar te maken en meer woningen voor het ‘middenhuur-segment’ (met een huurprijs van... lees meer