You are here:
22 juli 2019 / deal

B&S Group neemt 70% van de aandelen in Lagaay Medical Group over

B&S Group neemt 70% van de aandelen in Lagaay Medical Group over.

Working on a public holiday can be a breeze too

B&S Group neemt 70% van de aandelen in Lagaay Medical Group over.De wettelijke bedenktijd

Deze versie van Genoteerd is gewijd aan het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een wettelijke bedenktijd... lees meer

Wet conditionele eindafrekening dividendbelasting gepubliceerd

GroenLinks heeft het initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend bij de Tweede Kamer lees meer

Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is aangenomen. lees meer