You are here:
21 mei 2019 / nieuws

Bestuur en commissariaat in vogelvlucht

In deze uitgave van dit handzame voor de praktijk geschreven boekje, worden – in vogelvlucht – voor bestuurders en voor commissarissen relevante onderwerpen aan de orde gesteld. Deze variëren van besluitvorming tot taakverdeling, van benoeming tot ontslag, van de one tier board tot vertegenwoordiging en van aansprakelijkheid tot decharge en verzekering.

Tevens wordt ingegaan op enkele arbeidsrechtelijke aspecten van de relatie tussen de vennootschap en haar bestuurders en de relatie tussen commissarissen en de vennootschap, en op de daarmee samenhangende fiscaliteit.

 

Download de ePub* (e-book) of pdf versie van dit boek.going to work

Collectieve actie met vordering tot schadevergoeding

Op 19 maart 2019 is het Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) door de Eerste Kamer aangenomen. lees meer