You are here:
11 juli 2019 / nieuws

​Bent u klaar voor de WAB?

Is uw organisatie al voorbereid op de wijzigingen in het arbeidsrecht als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans die 1 januari 2020 in werking treedt?

Class/collective actions in Belgium: overview

Hieronder vindt u een checklist en meer informatie over de volgende onderwerpen:

  • Transitievergoeding
  • Oproepovereenkomsten
  • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten
  • Cumulatie-ontslaggrond
  • Payroll-constructies
  • WW-premie

Klik hier voor het PDF-bestand.


De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de belangenafweging die moet worden gemaakt bij de eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde door... lees meer

Uitstel tot 1 april 2020 voor vastleggen arbeidsovereenkomst voor toepassing lage ww-premie

Vorige maand hebben wij in de Checklist Wab geïnformeerd over de premiedifferentiatie van de WW-premie die voortvloeit uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).... lees meer

Loyens & Loeff adviseerde DeGiro B.V. bij overname door flatex AG

DeGiro B.V., in Nederland gevestigde onderneming en professionele broker, wordt overgenomen door flatex AG, een beursgenoteerde Duitse onderneming. lees meer