You are here:
11 juli 2019 / nieuws

​Bent u klaar voor de WAB?

Is uw organisatie al voorbereid op de wijzigingen in het arbeidsrecht als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans die 1 januari 2020 in werking treedt?

Class/collective actions in Belgium: overview

Hieronder vindt u een checklist en meer informatie over de volgende onderwerpen:

  • Transitievergoeding
  • Oproepovereenkomsten
  • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten
  • Cumulatie-ontslaggrond
  • Payroll-constructies
  • WW-premie

Klik hier voor het PDF-bestand.


Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

De Minister van Financiën heeft het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) bij de Tweede Kamer ingediend. lees meer

Algemene handreiking COVID-19

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben in juni 2020 samen een handreiking opgesteld. lees meer

De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer