You are here:
11 mei 2021 / nieuws

Beleid over btw-positie commissarissen en andere toezichthouders verduidelijkt

Bent u lid van een raad van commissarissen, raad van toezicht of commissie? Dan bent u in de meeste gevallen geen btw-ondernemer. Een nieuw beleidsbesluit bevestigt dit naar aanleiding van eerdere rechtspraak. Heeft uw onderneming een raad van commissarissen? Let dan op dat de commissarissen geen btw meer mogen factureren.

Beleid over btw-positie commissarissen en andere toezichthouders verduidelijkt

Beleidsbesluit

In juni 2019 oordeelde de Europese rechter al dat een commissaris voor de btw niet zelfstandig is en daardoor geen btw-ondernemer is. Een jaar later besliste de Hoge Raad dat ook het lidmaatschap van een bezwaarcommissie geen ondernemerschap opleverde. De staatssecretaris heeft in een op 6 mei 2021 gepubliceerd beleidsbesluit de uitgangspunten van deze rechtspraak bevestigd. Hij schept daarmee meer duidelijkheid voor de praktijk.

In het besluit wordt bevestigd dat geen ondernemer zijn: commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders van een NV of BV, bestuurders en toezichthouders van pensioenfondsen, en leden van bezwaarcommissies in de zin van 7:13 AWB. Zij voeren hun taken namelijk uit op naam en onder verantwoordelijkheid van het orgaan waarvan zij onderdeel uitmaken. Hierdoor handelen zij niet op eigen naam en dragen zij niet zelfstandig de economische risico’s en aansprakelijkheden voor hun taken.

Leden van toezichthoudende organen zonder wettelijke grondslag en adviescolleges met een wettelijke taak zullen onder een vergelijkbaar regime handelen. Als dit blijkt uit statuten en reglementen, zijn ook zij geen ondernemer. Bij andere soorten commissies moet op basis van de specifieke feiten worden beoordeeld of zelfstandigheid ontbreekt.

De werkzaamheden van een toezichthouder of commissie lid moet op zichzelf worden beoordeeld, eventuele nevenactiviteiten als btw-ondernemer hebben dus geen invloed. Bovendien leidt het verrichten van meerdere commissariaten of (toezicht)functies ook niet samen tot ondernemerschap.

Wat moet u doen?

Het besluit werkt terug tot de uitspraak van de Europese rechter op 13 juni 2019. Voor de praktijk betekent dit het volgende.

Als in de periode na 13 juni btw in rekening is gebracht voor de bedoelde werkzaamheden, hoeft dit niet te worden gecorrigeerd. Mocht deze btw niet volledig terugvorderbaar zijn geweest voor het bedrijf of de instelling (b.v. bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen), dan is het mogelijk om de gefactureerde btw terug te vragen.

Commissarissen en vergelijkbare toezichthouders en commissieleden – die geen andere ondernemersactiviteiten hebben – dienen hun btw-registratie te beëindigen. Ondernemers met aftrekrecht moeten ervoor zorgen dat hun commissarissen geen btw meer factureren. Ten onrechte gefactureerde btw kan namelijk niet worden teruggevraagd.

Heeft u vragen?

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met uw vaste adviseur bij Loyens & Loeff of met een van onze adviseurs van het Loyens & Loeff Indirect Tax Team.Hoge Raad oordeelt over toepassing fiscale bedrijfsopvolgingsregeling bij vastgoedexploitatie

Hoge Raad oordeelt over toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De Hoge Raad bevestigt dat eerst moet worden beoordeeld of de verhuuractiviteiten tezamen met andere activiteiten één onderneming vormen lees meer
Modelovereenkomsten belastingdienst Wet DBA verliezen hun geldigheid

Modelovereenkomsten belastingdienst Wet DBA

Gebruikt u modelovereenkomsten bij de inhuur van zzp’ers? Het zou zo maar kunnen zijn dat deze niet meer geldig zijn of hun geldigheid verliezen. lees meer
Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

Op 20 april 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof. lees meer