You are here:
08 april 2020 / nieuws

Bastiaan Kemp benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Governance and Corporate Regulation

Amsterdam, 8 april 2020 – Bastiaan Kemp, advocaat en senior associate bij Loyens & Loeff, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Governance and Corporate Regulation aan de Universiteit Maastricht (UM). Bastiaan zal deze deeltijdfunctie uitoefenen naast zijn functie als advocaat in de praktijkgroep Corporate Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff.

Bram Linnartz, Managing Partner: Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers de ruimte te bieden om zichzelf te ontwikkelen, en dit is daar een uitstekend voorbeeld van. Daarnaast neemt Corporate Governance in onze juridische praktijk een centrale plaats in en is het een steeds belangrijker aandachtsgebied. De aanstelling van Bastiaan is daarom een prachtige toevoeging op onze expertise in deze snel ontwikkelende markt.

Deze benoeming is een belangrijke aanwinst voor de expertise op het gebied van corporate governance van de praktijkgroep Corporate Litigation & Risk Management van Loyens & Loeff. Ook wordt hiermee de lange traditie van het kantoor voortgezet waarin het voeren van de praktijk wordt gecombineerd met de academische wereld en het onderwijs. Het onderzoek van Bastiaan zal in de eerste plaats gericht zijn op de positie van aandeelhouders ten opzichte van de vennootschapsleiding en de verdeling van bevoegdheden.

Vóór zijn aanstelling als hoogleraar was Bastiaan al universitair docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (UM). Daarnaast vervult hij de functie van vice-academic director van het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies van de UM.