You are here:
08 juli 2020 / nieuws

Algemene handreiking COVID-19

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben in juni 2020 samen een handreiking opgesteld voor werkgevers om verspreiding van het coronavirus op het werk tegen te gaan. Deze handreiking biedt informatie en advies over concrete en haalbare beschermende maatregelen om een veilige werkomgeving te creëren.

Advies over beschermende maatregelen op werk

Volgens deskundigen zullen we voorlopig met het coronavirus moeten leven. Werkgevers zullen dan ook de komende tijd maatregelen moeten blijven nemen om verdere verspreiding of nieuwe uitbraken van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden.

In deze algemene handreiking wordt de werkgever advies geboden over het nemen van beschermende maatregelen tijdens het werk, vervoer van en naar de werkplek en tijdens andere werkgerelateerde activiteiten. Ook ziet deze handreiking op werken met werknemers of zelfstandigen van buitenaf. De maatregelen zijn gebaseerd op de adviezen van het RIVM.

Handreiking wordt regelmatig ge-update

De inhoud van deze handreiking zal worden aangevuld op basis van de richtlijnen van het RIVM en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De handreiking zal dan ook regelmatig worden ge-update.Modelovereenkomsten belastingdienst Wet DBA verliezen hun geldigheid

Modelovereenkomsten belastingdienst Wet DBA

Gebruikt u modelovereenkomsten bij de inhuur van zzp’ers? Het zou zo maar kunnen zijn dat deze niet meer geldig zijn of hun geldigheid verliezen. lees meer
Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

Op 20 april 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof. lees meer
Beleid over btw-positie commissarissen en andere toezichthouders verduidelijkt

Beleid over btw-positie verduidelijkt

Bent u lid van een raad van commissarissen, raad van toezicht of commissie? Dan bent u in de meeste gevallen geen btw-ondernemer. lees meer