You are here:
08 juli 2020 / nieuws

Algemene handreiking COVID-19

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben in juni 2020 samen een handreiking opgesteld voor werkgevers om verspreiding van het coronavirus op het werk tegen te gaan. Deze handreiking biedt informatie en advies over concrete en haalbare beschermende maatregelen om een veilige werkomgeving te creëren.

Advies over beschermende maatregelen op werk

Volgens deskundigen zullen we voorlopig met het coronavirus moeten leven. Werkgevers zullen dan ook de komende tijd maatregelen moeten blijven nemen om verdere verspreiding of nieuwe uitbraken van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden.

In deze algemene handreiking wordt de werkgever advies geboden over het nemen van beschermende maatregelen tijdens het werk, vervoer van en naar de werkplek en tijdens andere werkgerelateerde activiteiten. Ook ziet deze handreiking op werken met werknemers of zelfstandigen van buitenaf. De maatregelen zijn gebaseerd op de adviezen van het RIVM.

Handreiking wordt regelmatig ge-update

De inhoud van deze handreiking zal worden aangevuld op basis van de richtlijnen van het RIVM en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De handreiking zal dan ook regelmatig worden ge-update.Sociale verzekering internationale vrachtwagenchauffeur

Europese Hof van Justitie oordeeldt dat internationale vrachtwagenchauffeurs sociaal verzekerd zijn in de lidstaat waar de onderneming is gevestigd. lees meer

Aanwijzen gerichte vrijstellingen: leg het goed vast

Rechtbank Den Haag heeft recent geoordeeld dat de werkgever de 30%-vergoeding niet had aangewezen als eindheffingsloon, omdat hij de 30%-regeling in de loonadministratie... lees meer

Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

De Minister van Financiën heeft het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) bij de Tweede Kamer ingediend. lees meer