Aleid Langevoord
Senior associate - Belastingadviseur

Aleid Langevoord

Aleid Langevoord, belastingadviseur, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht.

Over Aleid Langevoord

Hij is gespecialiseerd in loonbelasting- en sociale verzekeringsvraagstukken, expats, salarissplitsingen, flexibele beloningsmodellen, kostenvergoedingsregelingen, participatie- en optieregelingen, begeleiden van loonheffingscontroles en uitzendbureaus.

Aleid heeft ruime ervaring in het geven van lezingen en het houden van presentaties op het gebied van loonheffingsonderwerpen, met name in relatie met België. Hij is lid van de IFA en de NOB.