You are here:
29 juli 2019 / nieuws

ACM start monitor naar prijsvorming in de voedselketen

De Autoriteit Consument en Markt (de ACM) heeft in een persbericht laten weten dat ze prijsvorming in de voedselketen te gaan onderzoeken. Het onderzoek zal (ten minste twee keer per jaar) per schakel in de distributieketen laten zien wat de in- en verkoopprijs is van bepaalde agrarische producten.

De ACM start dit onderzoek naar aanleiding van een verzoek van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer & Voedselkwaliteit. Minister Schouten wil namelijk de positie van de boer in de voedselketen versterken en er zorg voor dragen dat niets verduurzaming in de weg staat. Volgens het persbericht geven boeren aan dat ze te weinig invloed hebben op de prijs van hun producten. Voedselproducenten geven bovendien aan dat eisen ten aanzien van dierenwelzijn en duurzaamheid strenger worden zonder dat daar passende opbrengsten tegenover staan.

De ACM zal met de aangekondigde monitor onderzoek doen naar prijsvorming in de voedselketen en per schakel inzichtelijk maken wat de in- en verkoopprijs van een product is. Aanvankelijk zal er onderzoek worden gedaan naar de prijsvorming van uien, witte kool/zuurkool, tomaten, peren, melk en varkensvlees. De monitor zal ook kijken naar verschillen in prijsopbouw tussen reguliere en duurzame producten en mechanismen achter prijsvorming. Met dit laatste kunnen volgens de ACM (bijvoorbeeld) prijsverschillen tussen varianten en seizoenen beter worden verklaard.

In juni van dit jaar liet Schouten zich al uit over de lage prijzen van producten in de supermarkt. De rekening voor de goedkope producten wordt volgens haar betaald door de boer, de natuur en het milieu. Schouten wil daarom een duurzamere landbouw en boeren helpen met het vinden van nieuwe verdienmodellen.

Het is overigens opvallend dat de ACM zich weer gaat bezighouden met verduurzaming in de voedselketen. In 2015 analyseerde de ACM namelijk duurzaamheidsafspraken tussen producenten en detailhandelaren om regulier geproduceerd kippenvlees in het basisassortiment van supermarkten te vervangen door een duurzame variant (de zogenoemde ‘Kip van Morgen’). De ACM concludeerde toen dat deze duurzaamheidsafspraken de concurrentie beperkten en slechts toelaatbaar waren als de voordelen voor de consument groter waren dan de nadelen. De verbeteringen die de ‘Kip van Morgen’ met zich meebracht waren volgens de ACM te klein om daarvan te kunnen spreken.

Het persbericht van de ACM kan hier worden geraadpleegd.Collectieve acties over inbreuken op de AVG

Sinds de inwerkingtreding van de AVG is er ruimschoots aandacht voor publiekrechtelijk handhaving en hoge boetes. Recente ontwikkelingen laten een toenemend... lees meer

CO2 heffing komt er (toch) aan

De CO2-heffing is ondanks ‘de huidige omstandigheden’ niet uitgesteld, het ontwerpwetsvoorstel ‘ter publieke consultatie’ werd in april gepubliceerd. lees meer

Mededingings- en staatssteunrecht in de bankensector in tijden van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer