You are here:
02 augustus 2019 / nieuws

ACM: “Gezamenlijk onderhandelen door Santeon-ziekenhuizen leidt tot mededingingsrisico’s”

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in een zienswijze haar eerdere opvattingen bijgesteld. De ACM heeft in 2015 namelijk aangegeven dat de Santeon-ziekenhuizen gezamenlijk mochten onderhandelen met zorgverzekeraars. De ACM is nu van opvatting dat deze samenwerking toch mededingingsrisico’s met zich brengt. Zorgverzekeraars moeten aldus zelf kunnen bepalen of zij met de Santeon-ziekenhuizen als groep willen onderhandelen of niet.

Premium paid by a third party to your employees

In 2015 concludeerde de ACM dat de Santeon-ziekenhuizen (een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen) niet met elkaar concurreren op het gebied van borstkankerzorg en dat zij daarom als collectief mochten optrekken in onderhandelingen met zorgverzekeraars. De ACM kwam tot deze conclusie, omdat de werkgebieden van de Santeon-ziekenhuizen niet of nauwelijks overlap vertoonden.

De ACM heeft deze samenwerking onlangs opnieuw onderzocht omdat Santeon het aantal leden heeft uitgebreid, de zorginhoudelijke samenwerking is verbreed en de Santeon-ziekenhuizen ernaar streven om financiële informatie met elkaar te delen. Dit onderzoek heeft er dus toe geleid dat de ACM (op basis van nieuwe inzichten) haar initiële positie heeft gewijzigd.

De ACM heeft in haar marktonderzoek namelijk gemengde reacties ontvangen van zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars gaven aan dat gezamenlijke onderhandelingen de Santeon-ziekenhuizen in staat stelt het zorgaanbod als een blok aan elkaar te koppelen en deze ziekenhuizen zodoende hun verkooppositie (door een “alles of niets”-strategie te hanteren) in zorginkoopprocedures kunnen versterken.

Uit een kwantitatieve analyse van declaratiedata volgt overigens dat de prijzen van de Santeon-ziekenhuizen niet merkbaar zijn gestegen sinds de samenwerking. Wel sluiten de door de zorgverzekeraars geuite bezwaren aan bij recente inzichten uit bepaalde marktstudies.

De ACM neemt tevens in aanmerking dat de Santeon-ziekenhuizen grote topklinische ziekenhuizen zijn waarvan verzekerden het belangrijk vinden dat deze gecontracteerd worden. Een zorgverzekeraar kan daarom een groot aantal verzekerden verliezen als deze de Santeon-ziekenhuizen niet weet te contracteren. Het is volgens de ACM daarom aannemelijk dat zorgverzekeraars moeten meegaan in de eisen van de ziekenhuizen. Dit mededingingsrisico wordt groter als het Santeon-verband naast borstkankerzorg ook gaat onderhandelen voor andere zorg en/of als nieuwe leden zich bij Santeon aansluiten.

De ACM komt zodoende (op basis van nieuwe inzichten) tot de conclusie dat het gezamenlijk onderhandelen met zorgverzekeraars door en het uitwisselen van financiële informatie tussen de Santeon-ziekenhuizen toch mededingingsrisico’s met zich brengt. Zorgverzekeraars moeten volgens de ACM aldus zelf kunnen bepalen of zij met de Santeon-ziekenhuizen gezamenlijk willen onderhandelen of niet.

Het nieuwsbericht van ACM kan hier worden geraadpleegd. 

Loyens & Loeff heeft ruime ervaring met betrekking tot (de mededingingsrechtelijke aspecten van) zorginkoopprocedures. Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur, Marc Wiggers of Mark Brabers.Verschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

Mededingings- en staatssteunrecht in de bankensector in tijden van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer

Nieuwe Btw-noodmaatregelen in tijden van COVID-19

Tijdelijke corona noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg. lees meer