You are here:
06 december 2017 / nieuws

ACM gaat ziekenhuisfusies strenger toetsen

Na in 2016 onderzoek te hebben gedaan naar de kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies, heeft ACM op 5 december 2017 een onderzoek naar de prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies gepubliceerd. Voor het onderzoek zijn twaalf ziekenhuisfusies bestudeerd die tussen 2007 en 2014 zijn afgerond. Alle twaalf ziekenhuisfusies zijn door zowel de NZa als ACM goedgekeurd.

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat er een indicatie is gevonden voor een prijsstijging van zorg van gefuseerde ziekenhuizen in vergelijking met de prijzen van zorg van niet-gefuseerde ziekenhuizen (p. 3). Het volume van gefuseerde ziekenhuizen heeft zich daarentegen niet substantieel anders ontwikkeld. Ook is de kwaliteit van zorg niet aantoonbaar verbeterd. De prijsstijgingen en het redelijk gelijk gebleven volume resulteren in een omzettoename bij de betrokken ziekenhuizen. De gemiddelde prijs van gefuseerde ziekenhuizen is desondanks lager dan de gemiddelde prijs van niet-gefuseerde ziekenhuizen (p. 28).

In het onderzoek is opgenomen dat het onderzoek niet gericht is op de voorspelkracht van verschillende mededingingsrechtelijke indicatoren. Er zou verder onderzoek moeten worden gedaan om indicatoren te vinden die de prijs- en volume-effecten van fusies kunnen voorspellen. Als dergelijke indicatoren gevonden worden, dan zouden die een rol kunnen spelen in de ex ante beoordeling van ziekenhuisfusies (p. 43).

ACM toetst aan de hand van de in de Mededingingswet vastgelegde concentratietoets of een fusie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse zorgmarkt ingrijpend zal belemmeren. Bij deze toets focust ACM zich op de concurrentiegevolgen die met de fusie gepaard (kunnen) gaan. De ‘menselijke maat’ of publieke belangen neemt ACM niet mee bij de toetsing.

De uitkomsten van het gisteren gepubliceerde onderzoek zijn voor ACM reden om voorgenomen fusies strenger te gaan beoordelen. ACM geeft aan dat door een strengere beoordeling mogelijk vaker mededingingsproblemen worden geconstateerd. Dit kan er weer toe leiden dat ziekenhuisfusies eerder verboden worden. ACM geeft aan ook meer gewicht toe te gaan kennen aan standpunten van zorgverzekeraars ten aanzien van fusies bij het uitvoeren van de fusietoets. De reden hiervoor is dat zorgverzekeraars steeds meer praktijkervaring hebben met fusies en daardoor steeds beter gemotiveerde uitspraken kunnen doen over onder meer de verwachte gevolgen van fusies.

Dat ACM haar toezicht aanscherpt en daardoor mogelijk vaker zal constateren dat er mededingingsproblemen zijn, betekent niet dat ziekenhuizen die voornemens zijn te gaan fuseren zich hier niet tegen kunnen verweren.

 

Heeft u vragen? Lara Haanraadts is graag bereid u hierover nader te adviseren.

 

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBitsVerschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

Nieuwe Btw-noodmaatregelen in tijden van COVID-19

Tijdelijke corona noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg. lees meer

Belemmeringen in de strijd tegen COVID-19

De deur op een kier voor aanpassing van eisen voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen? lees meer