You are here:
04 januari 2022 / nieuws

Aanpassing Arbovrijstelling in de Werkkostenregeling

Aanpassing Arbovrijstelling in de (Werkkostenregeling) WKR met verwijzing naar artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Met ingang van 1 januari 2022 bevat de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 een verwijzing naar artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet, waardoor arbeidsomstandighedenvoorzieningen (‘Arbo-voorzieningen’) nog slechts zijn vrijgesteld voor zover de kosten direct samenhangen met verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

Dit betekent dat werkgevers vanaf 1 januari 2022 niet langer gebruik kunnen maken van de zogenaamde arbeidsomstandighedenvrijstelling (’Arbovrijstelling’) voor zover de kosten van een voorziening onvoldoende verband houden met verplichte Arbo-voorzieningen. Tot 1 januari jl. was het mogelijk om de kosten, verband houdend met in het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever opgenomen, niet-verplichte Arbo-voorzieningen, belastingvrij te verstrekken. Een arbeidsomstandighedenbeleid kan echter meer omvatten dan alleen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever. Verplichte Arbo-voorzieningen zijn bijvoorbeeld een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een voetenbankje voor beeldschermwerk en een beeldschermbril. Door de beperking is de vrijstelling niet meer van toepassing op bijvoorbeeld het generiek verstrekken van gezondheidschecks, stoelmassages, de stoppen-met-rokencursus of sportieve activiteiten.

Mocht u niet zeker weten of de vrijstelling na de beperking nog van toepassing kan zijn op bepaalde voorzieningen, neemt u dan gerust contact op met uw gebruikelijke contactpersoon of met een van de belastingadviseurs van ons Employment & Benefits team.Blik op 2022 voor het Nederlandse familiebedrijf

Graag kijken wij met u vooruit naar wat 2022 het Nederlandse familiebedrijf gaat brengen op fiscaal en civiel-juridisch vlak. lees meer

Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn

Om de bescherming van klokkenluiders te verbeteren is de Europese Klokkenluisersrichtlijn geïntroduceerd. lees meer

GroenLinks dient aangepast initiatiefwetsvoorstel in

Op 8 december 2020 heeft GroenLinks een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend. lees meer