You are here:
22 november 2019 / artikel

2% overdrachtsbelasting bij gebouw zonder deuren, ramen of dak

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant blijft een onroerende zaak voor de overdrachtsbelasting als woning kwalificeren op het moment dat schade en verval is opgetreden.

Financial Paperwork

Een koper heeft een onroerende zaak verkregen waarvan op het leveringstijdstip de verdiepingsvloeren, kozijnen, ramen, deuren, dakbedekking en leidingen ontbraken. Ter zake van deze verkrijging heeft de koper 2% overdrachtsbelasting voldaan. Volgens de inspecteur is echter geen sprake van een gebouw en daarmee ook geen woning, omdat geen sprake is van een overdekte en/of afgesloten ruimte.

Rechtsvraag

In geschil is of het 2%-tarief voor woningen wel of niet van toepassing was.

Beoordeling

Volgens de rechtbank heeft de inspecteur niet voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van zodanig verval dat niet langer sprake is van een gebouw. Ondanks het opgetreden verval volgt uit de objectieve, bouwkundige aard (ontwerp, structuur, indeling) van de onroerende zaak nog steeds een woonfunctie. De omstandigheid dat de onroerende zaak op het leveringsmoment niet is geschikt voor bewoning is geen relevant gegeven.

Belang

Het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% blijft de gemoederen bezig houden. In onze vorige nieuwsbrief werd aandacht besteed aan de kwalificatie van een balletzaal ‘in transformatie’. Daarover oordeelde Hof ’s-Hertogenbosch dat het 6% tarief van toepassing was doordat leidingen voor sanitaire- en nutsvoorzieningen ontbraken. Het verschil in uitkomsten zou verklaard kunnen worden door het gegeven dat in de procedure voor het gerechtshof sprake was van een transformatieproject.Wet conditionele eindafrekening dividendbelasting gepubliceerd

GroenLinks heeft het initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend bij de Tweede Kamer lees meer

Commissarissen en commissieleden geen btw-ondernemer

In juni 2019 oordeelde de Europese rechter dat een commissaris geen btw-ondernemer is. lees meer

Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is aangenomen. lees meer