You are here:
22 november 2019 / artikel

2% overdrachtsbelasting bij gebouw zonder deuren, ramen of dak

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant blijft een onroerende zaak voor de overdrachtsbelasting als woning kwalificeren op het moment dat schade en verval is opgetreden.

Financial Paperwork

Een koper heeft een onroerende zaak verkregen waarvan op het leveringstijdstip de verdiepingsvloeren, kozijnen, ramen, deuren, dakbedekking en leidingen ontbraken. Ter zake van deze verkrijging heeft de koper 2% overdrachtsbelasting voldaan. Volgens de inspecteur is echter geen sprake van een gebouw en daarmee ook geen woning, omdat geen sprake is van een overdekte en/of afgesloten ruimte.

Rechtsvraag

In geschil is of het 2%-tarief voor woningen wel of niet van toepassing was.

Beoordeling

Volgens de rechtbank heeft de inspecteur niet voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van zodanig verval dat niet langer sprake is van een gebouw. Ondanks het opgetreden verval volgt uit de objectieve, bouwkundige aard (ontwerp, structuur, indeling) van de onroerende zaak nog steeds een woonfunctie. De omstandigheid dat de onroerende zaak op het leveringsmoment niet is geschikt voor bewoning is geen relevant gegeven.

Belang

Het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% blijft de gemoederen bezig houden. In onze vorige nieuwsbrief werd aandacht besteed aan de kwalificatie van een balletzaal ‘in transformatie’. Daarover oordeelde Hof ’s-Hertogenbosch dat het 6% tarief van toepassing was doordat leidingen voor sanitaire- en nutsvoorzieningen ontbraken. Het verschil in uitkomsten zou verklaard kunnen worden door het gegeven dat in de procedure voor het gerechtshof sprake was van een transformatieproject.real-estate-2020-newsletter.jpg

Nieuw wetsvoorstel “WHOA”: huurder in nood

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. lees meer

GroenLinks dient aangepast initiatiefwetsvoorstel in

Op 9 oktober 2020 heeft GroenLinks een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend. lees meer

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers voorziet in een stapsgewijze vermindering en uiteindelijke afschaffing in 2031. lees meer