You are here:
09 januari 2020 / evenement

Opleiding - Besturen van een pensioenfonds

De pensioensector staat voor enorme uitdagingen en de vraag naar goede bestuurders is groot. Dit is mede het gevolg van de in het Pensioenakkoord afgesproken herziening van ons pensioenstelsel en IORP II. Daarnaast worden er steeds strengere eisen gesteld aan pensioenfondsbestuurders en medebeleidsbepalers.

Speciaal voor (kandidaat-)bestuurders en (kandidaat) leden van belanghebbenden- en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen organiseert Loyens & Loeff in het voorjaar van 2020 wederom de gecertificeerde opleiding ‘Besturen van een pensioenfonds’ (Geschiktheidsniveau A) in samenwerking met Lane Clark & Peacock (LCP).


Het doel van de opleiding is om ervoor te zorgen dat u kunt voldoen aan de geschiktheidseisen die aan een bestuurder van een pensioenfonds worden gesteld en u dus als geschikte bestuurder kunt functioneren. We behandelen de relevante wet- en regelgeving over pensioenen, pensioenfondsen, vermogensbeheer, risicomanagement en communicatie. Daarnaast krijgt u inzicht in uw rol als bestuurder. Daarbij delen wij onze uitgebreide praktijkervaring in de pensioensector met u.

Programma 

Tijdens acht interactieve modules, die in principe elk een dagdeel beslaan, maken wij u wegwijs in de complexe wereld van pensioenen. We starten op donderdag 9 januari 2020 en sluiten de opleiding op donderdag 27 februari 2020 af. Alle modules worden gegeven op het kantoor van Loyens & Loeff in Amsterdam.

U kunt de modules als reeks volgen of afzonderlijk. De kosten bedragen € 949 per dagdeel en € 6.999 voor de gehele opleiding (inclusief lesmateriaal). Beide bedragen zijn exclusief BTW.

Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen en interactie te stimuleren, werken wij in kleine groepen. Wij bieden u de mogelijkheid om maximaal één module te missen. U ontvangt na afloop van de opleiding een certificaat van deelname. Hiermee kunt u aantonen dat u voldoet aan de geschiktheidseisen voor pensioenfondsbestuurders op niveau A. Meld u aan vóór 1 december 2019.

Download de brochure

Locatie

Loyens & Loeff Amsterdam
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED Amsterdam

Het doel van de opleiding is om ervoor te zorgen dat u kunt voldoen aan de geschiktheidseisen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en dus als geschikte pensioenfondsbestuurder kunt functioneren. De opleiding is gecertificeerd door de Stichting Permanente Educatie Nederland.

Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Dieleman via telefoonnummer 010 224 66 52 of Manuela van Driel Vis via telefoonnummer 010 224 61 91. U kunt ook een e-mail zenden naar Besturen.Pensioenfonds@loyensloeff.com.

 

 PE-bijeenkomst 'Horizontaal Toezicht'

Postponed till further announcements. lees meer