You are here:
17 juli 2018 / nieuws

Fiscale aandachtspunten in de SPA bij een overname van een vennootschap uit een fiscale eenheid

Genoteerd

silver calculator

In de fusie- en overnamepraktijk komt het veelvuldig voor dat één of meerdere Nederlandse kapitaalvennootschappen uit een fiscale eenheid voor Nederlandse vennootschapsbelastingdoeleinden worden verkocht. De fiscale gevolgen daarvan vormen vaak reden voor verkoper en koper om specifieke bepalingen in de koopovereenkomst (afgekort SPA) op te nemen.

In deze Genoteerd worden enkele van deze fiscale aspecten behandeld. Hoewel de fiscale eenheidsregelgeving uitgebreid is en doorwerkt naar veel andere fiscale regelingen, zal deze bijdrage beperkt blijven tot de in de praktijk veel voorkomende aandachtspunten. Om deze aandachtspunten goed te kunnen beoordelen, wordt eerst ingegaan op enkele basis aspecten in de SPA zoals de wijze waarop de koopprijs tot stand is gekomen en welk koopprijsmechanisme wordt gehanteerd. Vervolgens wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke aandachtspunten die zo nodig specifiek in de SPA geadresseerd moeten worden.


Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 10 augustus 2018. Abonneer hier op onze nieuws updates.Loyens & Loeff 2e jaar op rij de meeste M&A-deals

Loyens & Loeff 2e jaar op rij de meeste M&A-deals lees meer

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

De Europese Richtlijn inzake grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen door het Europees Parlement en de Raad aangenomen. lees meer

Wat de nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht betekent voor uw onderneming

De Belastingdienst komt vanaf 2020 met een nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht (‘HT’). De werkwijze onder HT wordt daarbij aangescherpt. Daarnaast zal HT... lees meer