You are here:

De gemeenschappelijke (geconsolideerde) heffingsgrondslag

De gemeenschappelijke (geconsolideerde) heffingsgrondslag (C(C)CTB) die de Europese
Commissie heeft voorgesteld, heeft bij inwerkingtreding grote gevolgen voor de belastingbetaler. Wij kunnen voor u onderzoeken wat dit voor uw onderneming zou betekenen en kunnen u helpen bij het treffen van voorbereidingen op deze belangrijke ontwikkeling.


We houden u op de hoogte

Wij houden alle EU en internationale ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Daardoor kunnen wij ervoor zorgen dat u altijd op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen. Zo hebt u meer dan voldoende tijd om zich voor te bereiden en de nodige wijzigingen in uw onderneming door te voeren.

Impactbeoordeling

Ons zeer ervaren team kan u assisteren bij het bepalen van de mogelijke gevolgen van de C(C)CTB  voor uw onderneming. We maken hierbij gebruik van de al beschikbare informatie in uw aangiften en transfer pricing documentatie, zoals uw country-by-country rapporten.

Organisaties buiten de EU

Multinationals van buiten de EU  kunnen wij assisteren om vast te stellen of het verstandig is de organisatiestructuur aan te passen voor de invoering.