"Lawyers at Loyens & Loeff have ‘an excellent eye for detail’." - Legal 500 (2018)


Internationaal & multidisciplinair

Wij willen u alomvattend advies bieden. Daarom combineert ons team juridische expertise uit de Benelux en Zwitserland met onze kennis van wetgeving over belastingen, ITC, vennootschapsrecht, marktwerking, financiën en arbeidsrecht. Wilt u pragmatische, toonaangevende en op maat inzetbare oplossingen? Dan kunt u op ons rekenen.

Compliance & gegevensbescherming

U kunt op ons rekenen voor een volledig scala aan relevant juridisch en compliance advies.

Het opzetten van referentiekaders voor compliance:

 • projecten voor GDPR-compliance;
 • gegevensbescherming en due-diligence-controles; en
 • interne training en workshops (sector- en bedrijfsspecifiek).

Integrale voorlichting over gegevensbescherming:

 • privacybeleid, exoneratieclausules, bedingen; ‘big data’ en profilering;
 • gegevensverwerkingsovereenkomsten;
 • internationale gegevensoverdracht/verkeer van persoonsgegevens;
 • werknemersprivacy en toezicht;camerabewaking;gegevensbeveiliging; en
 • direct-marketingstrategieën;encookies en naleving bij e-commerce.

GDPR & litigation

Wij adviseren over GDPR-verplichtingen en helpen u met juridische procedures en geschillenbeslechting.

Specifieke GDPR-verplichtingen:

 • “GDPR-toolkit” (een pakket dat u op weg helpt met de naleving van GDPR);
 • benoeming van een gegevensbeschermingsfunctionaris;
 • de gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
 • verplichting tot het bijhouden van interne registers;
 • gegevensbescherming door ontwerp (‘by design’) en door standaardinstellingen (‘by default’); en
 • voorschriften in geval van datalekken.

Procesvoering en geschillenbeslechting:

 • hulp bij datalekken;
 • hulp bij onderzoeken door gegevensbeschermingsinstanties;
 • vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere rechtscolleges; en
 • klachtenafhandeling.
Nieuws - 27 februari 2019 - Nederland

Samenwerking AP en DNB vastgelegd in het kader van PSD2

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben een samenwerkingsprotocol opgesteld waarin zij afspraken hebben vastgelegd om effectief...
lees meer
Nieuws - 03 april 2018 - Nederland

Privacy compliance is een boardroom topic

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat er op korte termijn nieuwe privacywetgeving in werking treedt, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming...
lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. volgende pagina