Jan Bart Schober
Partner - Belastingadviseur

Jan Bart Schober

Jan Bart Schober, belastingadviseur, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht.

Over Jan Bart Schober

Hij heeft bijna twintig jaar ervaring in de fiscale praktijk van Loyens & Loeff en adviseert met name multinationals, financiële instellingen en fondsen over grensoverschrijdende transacties. Jan Bart is werkzaam geweest op ons kantoor in Londen en heeft bijna vijf jaar leidinggegeven aan ons kantoor in Dubai. Hij heeft zich onlangs aangesloten bij de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht om samen met Hans van Ruiten het fiscale team te leiden en het Loonheffingen-team verder te integreren in de andere praktijkgroepen van Loyens & Loeff. Hij is voorzitter van de recentelijk opgerichte afdeling Digital Taxation. Jan Bart houdt zich daarnaast bezig met de belastingheffing op ondernemingen die actief zijn in de digitale economie en geeft regelmatig lezingen over fiscaal recht.