You are here:
31 januari 2019 / nieuws

Bevordering langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

Modernisering van de corporate governance van beursvennootschappen, en in het bijzonder de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders, staat al geruime tijd op de Europese agenda.

loyens & loeff employees in amsterdam

Volgens de Europese Commissie heeft de financiële crisis laten zien dat aandeelhouders veelal onvoldoende toezicht houden op beursvennootschappen en te sterk gericht zijn op korte termijn rendementen. Dit kan leiden tot minder optimale corporate governance en lagere financiële prestaties op de lange termijn. Om die reden heeft de Commissie in 2012 een actieplan aangekondigd dat als doel heeft de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de transparantie tussen beursvennootschappen en beleggers te bevorderen. Dit actieplan heeft geresulteerd in een herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn. De aandeelhoudersrechtenrichtlijn moet uiterlijk op 10 juni 2019 geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving van de lidstaten. Daartoe is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Bevordering langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

De Commissie heeft vijf kernproblemen geconstateerd die moeten worden ondervangen om tot een betere corporate governance te komen, namelijk:

  • Bezoldiging bestuurders beursvennootschappen
  • Toezicht aandeelhouders op transacties met verbonden partijen
  • Identificatie aandeelhouders
  • Uitoefening van aandeelhoudersrechten
  • Transparantie voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en stemadviseurs.

In deze bijdrage van de Genoteerd worden de belangrijkste implicaties van de aandeelhoudersrechtenrichtlijn en het wetsvoorstel ter implementatie daarvan voor beursvennootschappen besproken, waarbij met name in wordt gegaan op het bezoldigingsbeleid en transacties met verbonden partijen. De andere onderwerpen komen kort aan bod.

 

Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.


PSD II: nieuwe regels voor het verlenen van betaaldiensten

Op 19 februari 2019 is PSD II geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. lees meer

Genoteerd - Pensioen bij overgang van onderneming

De laatste jaren worden de pensioenaanspraken van werknemers gezien als één van de belangrijkste (secundaire) arbeidsvoorwaarden. lees meer
calendar

Ontwikkelingen ten aanzien van EMIR en Brexit

Deze Genoteerd behandelt het voorstel en de consequenties van een potentiële harde Brexit met betrekking tot: lees meer