You are here:
18 september 2019

Belastingplan 2020 - Vastgoed

Gisteren heeft de regering het Belastingplan 2020 en aanverwante wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer.

Download hier de pdf-versie.

Een aantal onderdelen van deze fiscale wetsvoorstellen raken de vastgoedpraktijk en zijn mogelijk relevant voor u:

Wetsvoorstellen op een rij:

Contact

Wij merken op dat de diverse onderdelen nog kunnen worden gewijzigd tijdens de parlementaire behandeling.

Mocht u vragen hebben over onderdelen van de ingediende wetsvoorstellen, neemt u dan gerust contact op met uw vaste adviseur van Loyens & Loeff.

Wij informeren u graag over de consequenties van deze voorgestelde wetgeving voor uw organisatie.