You are here:
18 september 2019

Belastingplan 2020 – Fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Op 17 september 2019 heeft het kabinet het Belastingplan 2020 en aanverwante wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer. Een aantal onderdelen van deze wetsvoorstellen zijn mogelijk relevant voor u.

Download hier de pdf-versie.

Het is goed om te weten dat de diverse onderdelen van het Belastingplan 2020 en aanverwante wetsvoorstellen nog kunnen worden gewijzigd tijdens de parlementaire behandeling.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord gepubliceerd. Het wetsvoorstel bevat naast een uitkering van de fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord ook een aanpassing naar aanleiding van het Urgenda-vonnis.

De belangrijkste punten uit het wetsvoorstel zijn als volgt:

  • De korting op de bijtelling voor emissievrije auto’s wordt niet gestopt per 2021, maar stapsgewijs afgebouwd tot nul per 2026.
  • Het nihiltarief in de BPM en de motorrijtuigenbelasting voor emissievrije auto’s wordt verlengd tot en met 2024.
  • Zowel per 2021 als per 2023 gaat de accijns op diesel met een eurocent omhoog.
  • In de Energiebelasting worden de tarieven voor aardgas verhoogd, en voor elektriciteit (in de eerste schijf) verlaagd. Ook wordt de belastingvermindering in de energiebelasting verhoogd met EUR 55.
  • De Opslag Duurzame Energie wordt hernoemd naar de “Opslag duurzame energie- en klimaattransitie”. Ook worden de tarieven gewijzigd, zodanig dat deze meer zullen neerslaan bij bedrijven.
  • Per 1 januari 2021 wordt de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhoogd van 6% naar 7%. Voor woningen blijft het tarief 2%.
  • Ter uitvoering van het Urgenda vonnis worden buitenlandse afvalstoffen die naar Nederland zijn overgebracht om te worden verbrand, per 2020 belast met afvalstoffenbelasting.
  • Een aantal fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord zal separaat worden geregeld. Dit is de voorgestelde CO2-heffing en de aanpassingen van de salderingsregeling en postcoderoosregeling in de Energiebelasting. Deze zullen in een apart wetsvoorstel worden geregeld dat op Prinsjesdag in 2020 zal worden gepubliceerd.