You are here:

Belastingplan 2020 - Family Owned Business & Private Wealth

Vandaag heeft de regering het Belastingplan 2020, samen met aanverwante wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer. Een aantal onderdelen van deze wetsvoorstellen is mogelijk relevant voor u. Deze hebben wij voor u op een rij gezet.

Download hier de pdf-versie.

Daarnaast informeren wij u graag over een aantal overige parlementaire ontwikkelingen met betrekking tot het nog in te dienen wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, de beperking van de liquidatieverliesregeling en de implementatie van het Nederlandse UBO-register.

Het is goed om te weten dat de diverse onderdelen van het Belastingplan 2020 en aanverwante wetsvoorstellen nog kunnen worden gewijzigd tijdens de parlementaire behandeling.

Tarieven
Internationaal
Loonheffingen
Formeel
Overige parlementaire ontwikkelingen

Contact

Heeft u vragen over de onderdelen van de ingediende wetsvoorstellen, neem dan contact op met uw vaste adviseur van het Team Family Owned Business & Private Wealth. Wij helpen u graag verder.

 

 

 

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.