"Lawyers at Loyens & Loeff have ‘an excellent eye for detail’." - Legal 500 (2018)


Internationaal & multidisciplinair

Wij willen u alomvattend advies bieden. Daarom combineert ons team juridische expertise uit de Benelux en Zwitserland met onze kennis van wetgeving over belastingen, ITC, vennootschapsrecht, marktwerking, financiën en arbeidsrecht. Wilt u pragmatische, toonaangevende en op maat inzetbare oplossingen? Dan kunt u op ons rekenen.

Compliance & gegevensbescherming

U kunt op ons rekenen voor een volledig scala aan relevant juridisch en compliance advies.

Het opzetten van referentiekaders voor compliance:

 • projecten voor GDPR-compliance;
 • gegevensbescherming en due-diligence-controles; en
 • interne training en workshops (sector- en bedrijfsspecifiek).

Integrale voorlichting over gegevensbescherming:

 • privacybeleid, exoneratieclausules, bedingen; ‘big data’ en profilering;
 • gegevensverwerkingsovereenkomsten;
 • internationale gegevensoverdracht/verkeer van persoonsgegevens;
 • werknemersprivacy en toezicht;camerabewaking;gegevensbeveiliging; en
 • direct-marketingstrategieën;encookies en naleving bij e-commerce.

GDPR & litigation

Wij adviseren over GDPR-verplichtingen en helpen u met juridische procedures en geschillenbeslechting.

Specifieke GDPR-verplichtingen:

 • “GDPR-toolkit” (een pakket dat u op weg helpt met de naleving van GDPR);
 • benoeming van een gegevensbeschermingsfunctionaris;
 • de gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
 • verplichting tot het bijhouden van interne registers;
 • gegevensbescherming door ontwerp (‘by design’) en door standaardinstellingen (‘by default’); en
 • voorschriften in geval van datalekken.

Procesvoering en geschillenbeslechting:

 • hulp bij datalekken;
 • hulp bij onderzoeken door gegevensbeschermingsinstanties;
 • vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere rechtscolleges; en
 • klachtenafhandeling.
Artikel - 14 februari 2020 - Nederland

Persoonsgegevens wijzigen in de Basisregistratie Personen

Op 5 februari 2020 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak over het recht op correctie van persoonsgegevens.
lees meer
Nieuws - 28 november 2019 - Nederland

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Met deze Genoteerd frissen wij uw kennis op over de aansprakelijkheid van bestuurders.
lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. volgende pagina