Corporate Investigations, Compliance & Business Crime Defence

Het Corporate Investigations, Compliance & Defence Team van Loyens & Loeff is multidisciplinair en bestaat uit gespecialiseerde advocaten en belastingadviseurs. Ons kantoor beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van compliance, belasting- en arbeidsrecht, privacy- en gegevensbescherming, strafrecht, kartelwetgeving, financiële regelgeving en procesrecht. Naast gespecialiseerde advocaten en belastingadviseurs staan ook onze toegewijde forensisch onderzoekers voor u klaar om u te adviseren en onderzoek te verrichten naar mogelijke onregelmatigheden, e-discovery, opsporing van vermogen en (vendor) due diligence.

Onze diensten omvatten onder andere proactief advies op het gebied van compliance, het uitvoeren van (intern forensisch) onderzoek, onderhandelen met en/of procederen tegen (internationale) overheden en aansprakelijke partijen. U kunt bij ons ook terecht in het geval van inbeslagnames en voor schadevergoedingen.

Het team heeft uitgebreide ervaring in het adviseren en juridisch bijstaan van cliënten bij:

Ondernemingsstrafrecht

 • Het verrichten van onderzoek naar onregelmatigheden betreffende zaken als fraude, omkoping/corruptie, valsheid in geschrifte of witwassen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een klokkenluidersmelding of een opmerking van de (externe) accountant)
 • Advisering van zakelijke cliënten (bedrijven en (senior) management) over verschillende strafrechtelijke onderwerpen, zoals de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven en bestuurders onder Nederlands recht
 • Vertegenwoordiging/verdediging van zakelijke cliënten in strafrechtelijke procedures met betrekking tot, onder andere, verdenkingen van witwassen, omkoping/corruptie, belastingfraude, investeringsfraude, boekhoudfraude, milieudelicten, arbeidsongevallen en overtredingen van de financiële toezichtswetgeving
 • Vertegenwoordiging van zakelijke cliënten in (schikkings)onderhandelingen met het Openbaar Ministerie en het assisteren van cliënten bij doorzoekingen/bezoeken van opsporingsinstanties (zoals de FIOD)
 • Het adviseren van zakelijke cliënten met betrekking tot inbeslagnemingen en ontnemingsprocedures
 • Het adviseren en vertegenwoordigen van zakelijke cliënten die het slachtoffer zijn geworden van fraude of andere (financieel-economische) misdrijven
 • Ondersteunen van zakelijke cliënten bij de implementatie van compliance maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van anti-corruptie en anti-witwassen
 • Advisering over cybersecurity

Compliance & Regelgeving

 • advising on compliance issues such as anti-trust laws and regulations and anti-corruption and anti-money laundering laws and regulations, amongst others the FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), the UK Bribery Act 2010 and the WWFT (Prevention of Money laundering and the Financing of Terrorism), trade restrictions, tax compliance and environmental legislation
 • reviewing existing compliance programs
 • implementation of whistle-blower policies
 • privacy issues
 • training of directors and supervisory directors regarding compliance issues

Bedrijfsonderzoeken

 • fraud 
 • bribery and corruption 
 • regulatory issues
 • tax issues
 • anti-trust violations
 • employment issues

Ontnemen van vermogen

 • tracing, freezing and recovering assets in the Benelux as well as abroad
 • litigation to reclaim incurred damages
 • the position of the injured party in criminal proceedings

Read here our articles about this topic in English.

energiebesparings- en informatieplicht
Nieuws - 02 februari 2021 - Nederland

Shell en de olielekkages in Nigeria

Het Nederlandse Gerechtshof heeft bepaald dat de Nigeriaanse dochteronderneming van Shell verantwoordelijk is voor het lekken van oliepijpleidingen.
lees meer