You are here:
02 januari 2020 / artikel

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

In de nacht van 13 op 14 december is het de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen gelukt een onderhandelaarsakkoord te sluiten over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen (de Cao Ziekenhuizen). De Cao Ziekenhuizen vervangt de Cao voor ziekenhuispersoneel die op 31 maart 2019 afliep.

Gedurende de cao-onderhandelingen werden diverse acties gevoerd waaronder de eerste landelijke ziekenhuisstaking op 20 november 2019. Daarop besloot minister Bruins (Minister voor Medische Zorg) een verkenner aan te stellen die de partijen bij elkaar moest brengen. En dat bleek succesvol.

Na het bereiken van het onderhandelaarsakkoord halverwege december was de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen de eerste partij die groen licht gaf. Niet veel later stemde ook vakbond FNV in met het akkoord, waarmee de nieuwe Cao Ziekenhuizen praktisch een feit is.

Het akkoord brengt een aantal belangrijke wijzigingen teweeg.

Loonsverhoging

In het akkoord is een structurele loonsverhoging opgenomen van in totaal 8%; 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021. Ook ontvangen alle ziekenhuismedewerkers die onder de Cao Ziekenhuizen vallen een eenmalige uitkering van 1200 euro bruto (naar rato van het dienstverband over 2019). Verder krijgen medewerkers die onregelmatig werken met ingang van de nieuwe Cao Ziekenhuizen een hogere onregelmatigheidstoeslag. Deze zal worden berekend over een hogere salarisschaal, wat neerkomt op een structurele loonsverhoging van circa 2,5%. Ook zijn hogere salarissen overeengekomen voor leerlingen, stagiaires en co-assistenten.

Balans werk-privé

Verder zijn in het akkoord verschillende afspraken opgenomen over de werk-privé-balans. De hersteltijd voor ziekenhuismedewerkers na een bereikbaarheidsdienst in de nacht wordt uitgebreid van 6 naar 8 uur. Daarnaast wordt de regeling voor diensten op oproepbasis verbeterd. Opgeroepen medewerkers ontvangen op grond van de nieuwe Cao Ziekenhuizen een onregelmatigheidstoeslag als de dienst aanvangt binnen 72 uur (in plaats van 24 uur) na aanvraag.

Innovatieve arbeidsmarktagenda

Daarnaast is afgesproken dat de partijen de gezamenlijke agenda ten behoeve van een aantrekkelijke arbeidsmarkt in de branche ziekenhuizen, zoals die nu al bestaat in het kader van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen, intensiveren. Daarbij worden onder meer de onderwerpen vitaliteit en gezondheid, flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling op de agenda gezet.

In het nieuwe akkoord  zijn ook nog andere wijzigingen opgenomen, waaronder op het gebied van opleiding en reiskostenvergoeding. Voor deze wijzigingen verwijzen wij u graag naar het akkoord.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de nieuwe Cao Ziekenhuizen? Schroom dan niet om contact op te nemen met Vivian den Bakker, Gina Hensen of uw vaste Loyens en Loeff adviseur.EMA’s revised guidelines on first-in-human clinical trials to increase safety of trial participants

Nieuwe gedragscode voor farmaceuten gepubliceerd

De Code voor farmaceuten was een langverwacht antwoord in het maatschappelijk debat over onder andere hoge geneesmiddelenprijzen. lees meer

Stimuleringsregeling E-health Thuis verandert per 1 februari 2020

De SET is een subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-health toepassingen willen borgen of opschalen. lees meer

Aanbestedingsprocedure gemeentelijke zorg vereenvoudigt

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat het kabinet de aanbestedingsprocedure voor gemeentelijke zorg wil vereenvoudigen. lees meer