Zorg

Ieder van ons krijgt te maken met gezondheidszorg. De samenleving en de politiek houden de sector dan ook scherp in de gaten. De regulering van de marktwerking in de gezondheidszorg heeft bovendien voor meer dynamiek en uitdagingen gezorgd. De vraag naar zorg neemt steeds maar toe en van de verantwoordelijke beleidsvormers wordt steeds meer gevergd. De marktwerking en de veelheid aan wetgevingen leidt ertoe dat veel bestaande bedrijfsmodellen herzien worden.

Door recente veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel kunnen investeerders en zorgaanbieders nu vanuit Nederland opereren bij het uitrollen van innovatieve zorgconcepten. E-Health speelt een steeds grotere rol bij preventie en screening. De omvorming van het zorgstelsel heeft geleid tot ziekenhuisfusies, samenwerkingsverbanden en reorganisatie van de gezondheidszorg. Deze vloed aan vernieuwingen is ook duidelijk aantoonbaar in de andere Loyens & Loeff-markten: Belgi├ź, Zwitserland en Luxemburg.

U kunt op ons rekenen voor een geïntegreerd fiscaal, civiel en notarieel advies. Samen met u werken wij aan al uw vragen en knelpunten om tot deskundige en pragmatische oplossingen te komen.


A general and absolute prohibition of any advertising relating to the provision of oral and dental care services is contrary to the eu law

"The team has a clear and solution-driven focus; they know our needs, are creative when possible and are combative as soon as necessary." - Chambers 2019


Grootste gezondheidszorgpraktijk in Nederland

Onze toonaangevende experts hebben de voorbije jaren advies verleend aan verpleeginstellingen, academische ziekenhuizen, zorgverzekeraars, leveranciers van medische hulpmiddelen, medisch-specialistische bedrijven (MSB's), gezondheidszorgondernemers en investeerders.

Onze juridische gezondheidszorgpraktijk is de grootste in Nederland. U kunt bij ons rekenen op een uitgebreide ervaring en expertise in markttoegang, regulering in de zorg, en procedures en transacties in de sector. Het team houdt de ontwikkelingen en trends in de sector nauwkeurig bij en is uitermate geschikt om u over uw specifieke situatie te adviseren.

Expertise

Kenmerkend voor onze werkwijze is onze multidisciplinaire aanpak. Hieronder vindt u een overzicht van onze expertise en projecten:

 • een innovatieve inkoopstrategie voor een academisch ziekenhuis;
 • zorgvastgoed;
 • mededingingswetgeving en governance bij samenwerkingsverbanden in de hele sector van de gezondheidszorg;
 • vertegenwoordiging van investeerders en zorgaanbieders bij fusies en overnames;
 • vertegenwoordiging van zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij accountantscontroles, inkoopgeschillen en faillissementen; en
 • optreden als adviseur van het bestuur van zorginstellingen bij kwesties van goed bestuur (governance).

Leden van ons team geven gastcolleges en spreken regelmatig op congressen. Wij hebben ook mee het initiatief genomen voor de Grotius specialisatieopleiding Gezondheidsrecht en de Registeropleiding compliance officer in de zorgsector. Onze teamleden schrijven ook geregeld artikelen voor vooraanstaande publicaties in de zorg.

Wat wij u bieden

 • Gedegen kennis van de sector, uw bedrijfsmodel en toekomstige ontwikkelingen;
 • Creatieve antwoorden en oplossingen;
 • Kennis van de fiscale aspecten van juridische vraagstukken;
 • Pragmatisch, duidelijk, beknopt en goed doordacht advies;
 • Slagvaardige dienstverlening en korte levertijden;
 • Concurrerende vergoedingen door ons omvangrijke track record en verregaande specialisatie;
 • Eersteklas service met vaste aanspreekpunten, dus vaak al binnen een dag ondersteuning;
 • Een gevestigd netwerk en grondige kennis.

What others say about us

Chambers Europe

Clients laud the team for being "customer-oriented, easily accessible, with up-to-date knowledge." (2021)

Another client praises the firm's ability "to support and advise in a very clear and practical way and not being shy in taking the lead." (2021)

"The team has a clear and solution-driven focus; they know our needs, are creative when possible and are combative as soon as necessary." Sources appreciate the team for "working well together" and striving to "think in the long term and build relations." (2019)

"Loyens & Loeff's service levels are high and urgent issues can be addressed immediately'." (2018)

"Others highlight the department's 'high-quality standards,' adding that they are 'easily accessible, they do what they say, they customise their advice and are very nice to work with'." (2018)

Legal 500

"Great expertise, business-oriented approach, whilst focusing on the important legal matters." (2021)