You are here:

Life Sciences

Voor het ontwikkelen en op de markt brengen van producten in de farmaceutische en life sciences-sector is eersteklas juridische en fiscale ondersteuning nodig, met een grondige kennis van knelpunten in klinisch onderzoek, intellectuele eigendom, belastingplanning, naleving van voorschriften, en prijsbeleid. Bovendien moet een expert kunnen overzien hoe deze kwesties met elkaar in verband staan en elkaar beïnvloeden. Dit is precies wat het Loyens & Loeff-team aanbiedt.


Extension of the wage withholding tax exemption for scientific research personnel

".. Loyens & Loeff’s ‘top-performing’ team advises healthcare providers on regulatory issues, and assists life sciences companies with incorporations and data privacy."- Legal 500


Brede expertise

Onze deskundigen leveren een brede waaier aan diensten:

  • regelgevingszaken (zoals handelsvergunningen, DMF’s, naleving van goede fabricagemethoden (GMP) en productielicenties) en verder prijsbeleid & vergoedingen;
  • het opstellen van en onderhandelen over overeenkomsten (voor klinische trials, licentieverlening en levering en distributie);
  • reclame, marketing en productaansprakelijkheid (zoals procesvoering en verzekeringen);
  • mededinging en kartelbestrijding;
  • vennootschapsrechtelijke en fiscale (her)structurering (zoals fusies en overnames );
  • verrekenprijzen, douane en btw.

Samen met onze cliënten

Door de intense samenwerking met zijn cliënten—van biotechnologiebedrijven en startups tot toonaangevende mondiale farmaceutische ondernemingen—heeft ons life sciences-team onmisbare marktkennis opgedaan, die door al onze cliënten in deze complexe sector zeer op prijs wordt gesteld.

Hoe we werken

Ons team bestaat uit advocaten, belastingadviseurs en notarissen—elkeen met een uitgebreide ervaring in de life sciences-sector. Zo brengen we vakkennis samen op het gebied van bedrijfseconomie, vennootschapsrecht, fiscale zaken, regelgeving, intellectuele eigendom, marktwerking, gegevensbescherming en arbeidszaken. Doordat we daarnaast de ontwikkeling van de markt volgen, kunnen we u op een proactieve en pragmatische manier adviseren. Zo kan u ondernemingskansen optimaal benutten.

Nieuws - 07 april 2020 - Nederland

Belemmeringen in de strijd tegen COVID-19

De deur op een kier voor aanpassing van eisen voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen?
lees meer
Nieuws - Nederland

Webinar: Het gebruik van voorwaarden in commerciële contracten

Op 6 november 2020 verzorgen Barbara Elion en Rob Schrooten een webinar over het gebruik van opschortende voorwaarden
lees meer