You are here:

Automotive

Wat uw rol ook is in de auto-industrie, wij begrijpen dat u door de hevige internationale concurrentie onder zware druk staat en impact van het recente uitdagende economische klimaat bij, dat tot meer regelgeving leidde. Wij weten dat deze ontwikkelingen van grote invloed zijn op uw bedrijfsbeleid en toekomststrategieën. Om die uitdagingen aan te pakken, willen wij graag met u samenwerken en bieden u hiervoor geïntegreerd fiscaal en juridisch advies aan.

Ons multidisciplinaire team ondersteunt u op een slagvaardige en praktische manier. Zo kunt u meebewegen met alle veranderingen in de regelgeving waar uw sector mee te maken heeft. Wanneer u met ons team werkt, werkt u samen met professionals. Weloverwogen en strategisch worden ze uit de verschillende praktijkgroepen bij elkaar gebracht. Zo kunt u een beroep doen op ons volledige aanbod aan diensten en expertise. Wij bieden u toegang tot alle juridische en fiscale oplossingen. Door ons internationale bereik blijven wij een stap voor op de continu evoluerende technologie en de internationale uitdagingen waar uw bedrijf mee te maken krijgt.


A Driving Force

Hoe wij u kunnen helpen

Overeenkomsten

Onze werkzaamheden strekken zich uit van agentschap- en commissionaire overeenkomsten tot licentieovereenkomsten, ICT-contracten, R&D-afspraken en leaseovereenkomsten. Wij werken aan herstructureringsovereenkomsten, de bescherming van persoonsgegevens, levering van producten en diensten, franchiseovereenkomsten en aan exclusieve & selectieve distributieovereenkomsten.  We stellen ook richtlijnen op voor de verplichting tot het verschaffen van precontractuele informatie.

Interne organisatie

U kunt op ons rekenen voor alles wat te maken heeft met arbeidsrecht, aanmoedigingspremies (inclusief de fiscale gevolgen ervan), beloningen, verrekenprijzen in intragroepsovereenkomsten, corporate housekeeping, ondernemingsfinanciering, vastgoed en overeenkomsten met derden-dienstverleners.

Compliance & risicobeheer

Wij ondersteunen u bij de naleving van regels aangaande eerlijke handelspraktijken, Europese mededingingsregels en fusietoezicht. U kan bij ons terecht voor advies over gegevens- en privacybescherming, parallelle import, productaansprakelijkheid en terugroepacties, marktpraktijken, directe belastingen, en beloningen in natura aan medewerkers. Ons team helpt u ook bij zaken als belastingfaciliteiten, belastingrulings, btw en motorrijtuigenbelasting, douaneaangelegenheden en internationale handel, en milieuvergunningen.

Geschillenbeslechting

U kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij de bescherming, exploitatie en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, belastingcontroles, fiscale procesvoering, beëindiging van arbeidsovereenkomsten en conflicten over aanmoedigingspremies en werktijden. Ook bij de beëindiging van commerciële overeenkomsten, niet-naleving van contracten, schikkingsovereenkomsten en arbitrage & bemiddeling kunt u op ons rekenen.

Nieuws - Nederland

Webinar: Het gebruik van voorwaarden in commerciële contracten

Op 6 november 2020 verzorgen Barbara Elion en Rob Schrooten een webinar over het gebruik van opschortende voorwaarden
lees meer