You are here:

Reorganisatie & collectieve ontslagen

Bij collectief ontslag is een goede afwikkeling van groot belang. Het Employment & Benefits-team van Loyens & Loeff kan u tijdens het hele proces van herstructureringen begeleiden en adviseren: van het opstellen van, onderhandelen over en invoeren van sociale plannen, tot advies over ondernemingsraadprocedures en overleg met vakbonden.