You are here:

Arbeidskwesties bij fusies & overnames

Fusies en overnames kunnen leiden tot uiteenlopende arbeidsrechtelijke vragen. Van overleg met ondernemingsraden en vakbonden tot de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en personeelsoverplaatsing, ons team zal u op de meest efficiƫnte manier bij deze processen begeleiden en al uw arbeidswetgevings-, loonheffings-, sociale zekerheids- en pensioenrechtsvragen beantwoorden.