Commercial Litigation

Veel van de zaken waar onze advocaten zich mee bezig houden hebben betrekking op complexe commerciële en contractuele geschillen, zoals de levering van defecte goederen uit hoofde van een koopovereenkomst, ernstige vertraging onder een aannemingsovereenkomst of niet-betaalde facturen. Cliënten vertrouwen op ons Commercial Litigation team voor het oplossen van zowel Nederlandse als internationale contractuele geschillen. We hebben een bewezen track record op het gebied van de tenuitvoerlegging van (arbitrale) vonnissen, (opheffing van) beslag en het verkrijgen van voorlopige voorzieningen, dan wel het voeren van verweer daartegen.

Insurance & Finance Litigation

Ons kantoor heeft alle juridische, fiscale en regulatoire kennis in huis. Daardoor zijn we bij uitstek in staat om bedrijfsgeschillen op te lossen die specialistische kennis van de financiële sector vereisen: van complexe financiële procedures tot dekkingsgeschillen en geschillen over de aansprakelijkheid van financiële instellingen. Onze cliënten zijn onder meer financiële instellingen, verzekeraars, assurantietussenpersonen, fondsen, private equity huizen, venture capitalists, asset managers en investeringsmaatschappijen van familiebedrijven.

Corporate Litigation

Onze experts op het gebied van Corporate Litigation hebben ruime ervaring met alle soorten ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder:

  • Aandeelhoudersgeschillen en geschillen tussen aandeelhouders en het bestuur;
  • Aansprakelijkheidskwesties van bestuur en raad van commissarissen;
  • Enquêteprocedures en voorlopige voorzieningen;
  • M&A- en post-M&A-geschillen, waaronder niet-nakoming van garanties en vrijwaringen uit hoofde van koopovereenkomsten en geschillen over prijsaanpassingsmechanismen; en
  • Geschillen die voortvloeien uit aandeelhoudersovereenkomsten, joint venture-overeenkomsten en andere ondernemingsrechtelijke contracten.

We zijn zeer ervaren in het voeren van kort geding- en bodemprocedures bij rechtbanken en gerechtshoven in onze home markets en in het bijzonder bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en bij business courts zoals de Netherlands Commercial Court. Ook houden we de trends en ontwikkelingen op het gebied van activistisch aandeelhouderschap nauwlettend in de gaten.

Read here our articles about this topic in English.

Artikel - 16 juni 2020 - Nederland

Collectieve acties over inbreuken op de AVG

Sinds de inwerkingtreding van de AVG is er ruimschoots aandacht voor publiekrechtelijk handhaving en hoge boetes. Recente ontwikkelingen laten een toenemend...
lees meer
Artikel - 21 januari 2020 - Nederland

Claims onder een W&I-verzekering

Merel van Asch en Rens Markus hebben een artikel gepubliceerd aangaande claims onder een warranty & indemnity (W&I) verzekering (M.M. van Asch & R.L. Markus,...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. volgende pagina

What others say about us

Legal 500

"They have a broad scope and handle the complete range of corporate, commercial and finance cases." (2020)

"Excellent lawyers, very responsive with commercial acumen" (2020)

"Loyens & Loeff’s litigation practice in Luxembourg provides a quality of service, a diligence in replies and an attention to the client’s needs that is rarely matched." (2020)

Chambers & Partners

Strengths The team's practical style is highlighted by clients, one describing it as "very flexible and pragmatic." (2021)

Another client recommends the firm for its capability in multi-jurisdictional cases, reporting that the firm's lawyers are "familiar with cross-border litigation." (2021)

"You can always be assured that your case is taken care of in the insurance and liability context." (2020)

"They are lawyers I would recommend for their liability, expertise and knowledge of insurance, corporate and arbitration law. I find their approach to be diligent, swift and smart." (2020)

"The team is to the point and customer-centric," and its lawyers draw praise for being "responsive and easy to work with." (2020)