Corporate Litigation

Wij procederen op alle ondernemingsrechtelijke velden, zowel van nationale als internationale aard. Wij hebben ruime ervaring met het behandelen van specifieke, interne ondernemingsrechtelijke geschillen, alsook met het voeren van vennootschapsrechtelijke procedures.


Aandachtsgebieden

 • Geschillen met betrekking tot aandeelhouders, directies en raden van commissarissen, waaronder procedures gericht op de ontbinding van ondernemingen
 • Kwesties met betrekking tot corporate governance
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Aansprakelijkheid van concerns voor dochtermaatschappijen
 • Prospectusaansprakelijkheid
 • Procedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, met name enquêteprocedures (m.b.t. wanbeleid) en voorlopige voorzieningen
 • Geschillen met betrekking tot bank- en effectenrecht
 • Procesvoering ter zake van financiële verslaggeving en jaarstukken
 • Procesvoering ter zake van het afstoten, splitsen, staken en ontbinden van ondernemingen
 • Procesvoering naar aanleiding van aandelenkoopovereenkomsten, garanties, de uitleg van overeenkomsten en aansprakelijkheid wegens wanprestatie
 • Geschillen met betrekking tot aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en overige vennootschappelijke contracten

Bewezen staat van dienst

Onze litigators hebben geprocedeerd voor talloze grote en middelgrote ondernemingen, beleggingsfondsen, banken en andere financiële instellingen, directies, commissarissen, Raden van Commissarissen en aandeelhouders. Tot onze cliënten behoren vele beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in Nederland en in het buitenland.

Bewezen track record

Het corporate litigation-team vertegenwoordigde eerder onder meer de volgende ondernemingen: ABN AMRO Participaties, Bank of America, ING, Rabobank, Rabo Participaties, Royal Bank of Scotland, American Insurance Group, Kredietbank Luxemburg, KBC, Mellon HBV, Qwest, KPN, British Telecom, Electricité de France, Nuon, Heineken, Laurus, Nesbic, Gucci, Prada, AIG en Chubb.

Nieuws - 21 mei 2019 - Nederland

Bestuur en commissariaat in vogelvlucht

In deze uitgave van dit handzame voor de praktijk geschreven boekje, worden – in vogelvlucht – voor bestuurders en voor commissarissen relevante onderwerpen...
lees meer
going to work
Artikel - 20 maart 2019 - Nederland

Collectieve actie met vordering tot schadevergoeding

Op 19 maart 2019 is het Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) door de Eerste Kamer aangenomen.
lees meer