Groei kartelschadezaken

De groei van het aantal kartelschadeprocedures zal zich naar verwachting de komende jaren blijven voortzetten. Met name in Nederland, dat een populaire jurisdictie voor kartelschadezaken is. Deze populariteit is met name te danken aan de mogelijkheid om schadeclaims te bundelen, de relatief lage proceskosten en een betrekkelijk spoedige afhandeling van kartelschadeclaims door de Nederlandse rechter.

Beticht van deelname aan een kartel?

Dan zijn er waarschijnlijk veel vragen die bij u opkomen, zoals:

 • Wat zijn de risico’s voor mijn onderneming?
 • Hoe groot is de kans op een schadevergoedingsprocedure?
 • Kan ik persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?
 • Is het verstandig om te schikken of om te procederen?
 • De gevolgen van kartelschadeprocedures kunnen ingrijpend zijn.
 • Kartelschadeclaims zijn omvangrijk, complex en gaan doorgaans gepaard met negatieve media-aandacht. Het inschakelen van juridische hulp in een vroeg stadium is dan ook van belang.

Juridische hulp kartelschade

U kunt bij ons terecht met al uw juridische vragen, zodra u of uw onderneming te maken krijgt met een (vermeende) inbreuk op het mededingingsrecht. Ons Competition Litigation Team bestaat uit experts van de praktijkgroepen Litigation & Risk Management en Mededinging & Overheid. Ons geïntegreerde team met een overtuigend track record kan uw onderneming bijstaan in elke fase van het proces, bijvoorbeeld vanaf het moment dat u of uw onderneming:

 • een inbreuk op het mededingingsrecht vermoedt of ontdekt;
 • met invallen van mededingingsautoriteiten wordt geconfronteerd;
 • een boete wordt opgelegd;
 • aansprakelijk wordt gesteld;
 • te maken krijgt met een of meerdere (collectieve) procedures; en/of
 • een schikking wil treffen.


In al deze fasen kunnen wij u vertegenwoordigen en voorzien van strategisch (civielrechtelijk en mededingingsrechtelijk) advies. Wij werken daarbij samen met andere adviseurs, zoals schade-experts, corporate investigators en buitenlandse advocaten indien het een internationaal kartel betreft. Hierdoor gaat onze hulp verder dan uitsluitend het tot een goed einde brengen van kartelschadeprocedures.

Nieuws - 05 december 2019 - Nederland

Op 1 januari 2020 zal de WAMCA in werking treden

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en centraal register voor collectieve vorderingen treden op 1 januari 2020 in werking.
lees meer
going to work
Artikel - 20 maart 2019 - Nederland

Collectieve actie met vordering tot schadevergoeding

Op 19 maart 2019 is het Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) door de Eerste Kamer aangenomen.
lees meer