Commercial Litigation

In een streng gereguleerde wereldeconomie komen commerciële geschillen vaker voor. U kunt hiervoor steeds rekenen op ons internationaal juristenteam. Zij staan u graag bij in civielrechtelijke procedures en arbitrages om geschillen op te lossen via mediation.


Civielrechtelijke procedures

Onze specialisten hebben uitgebreide ervaring met civielrechtelijke procedures, arbitrages en mediations. Wij treden op in allerlei soorten commerciële geschillen, zoals die zich kunnen voordoen bij:

  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Research & development
  • Fabricage
  • Inkoop en verkoop
  • Algemene voorwaarden
  • Opslag en distributie
  • Agentschappen en franchises

Intellectuele eigendom

en overige zaken die verband houden met intellectuele eigendom:

  • Reclame
  • Outsourcing
  • Privacywetgeving

Diepgaande kennis

Onze specialisten treden op namens Nederlandse en buitenlandse cliënten die actief zijn in een veelheid van sectoren, waaronder de financiële sector, energie, chemie, farmaceutica, de voedsel- & drankenindustrie, havens, vervoer, vastgoed, ict en nutsbedrijven.

Nieuws - 05 december 2019 - Nederland

Op 1 januari 2020 zal de WAMCA in werking treden

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en centraal register voor collectieve vorderingen treden op 1 januari 2020 in werking.
lees meer
going to work
Artikel - 20 maart 2019 - Nederland

Collectieve actie met vordering tot schadevergoeding

Op 19 maart 2019 is het Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) door de Eerste Kamer aangenomen.
lees meer


What others say about us

Legal 500

"They have a broad scope and handle the complete range of corporate, commercial and finance cases." (2020)

"Excellent lawyers, very responsive with commercial acumen." (2020)