Arbitrage

Onze cliënten kiezen er onder de druk van de globalisering steeds vaker voor hun zakelijke geschillen te doen beslechten door middel van arbitrage. Het grote voordeel is de mogelijkheid van tenuitvoerlegging in het buitenland.

Veel van onze cliënten zijn internationaal opererende ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten. Wij vertegenwoordigen onze cliënten zowel in arbitrale procedures als in arbitragegerelateerde procedures bij de overheidsrechter die gericht zijn op de tenuitvoerlegging of vernietiging van arbitrale vonnissen.


Brede sector-ervaring

Geschillen in de energie-, bouw-, handel en maritieme sector, worden in de regel beslecht door arbitrage. Wegens onze nabijheid tot en hechte band met ’s werelds belangrijkste havens en industriën treden wij regelmatig op namens cliënten in nationale arbitrages met betrekking tot olie & gas, onshore en offshore installaties, energie, bouw & techniek, scheepsbouw, vastgoed, afvalbeheer, biodieselproductie, chemische processen en logistiek. Daarnaast vertegenwoordigen wij cliënten die betrokken zijn bij arbitrages van geschillen voortvloeidend uit joint ventures, samenwerkingsverbanden en aandeelhoudersovereenkomsten.

Gecombineerde expertise

Bovendien adviseren wij cliënten regelmatig over investeringsbescherming, investeringswetgeving en bilaterale/multilaterale investeringsverdragen. Wij laten zien hoe zij door middel van investeringsarbitrage rechten kunnen afdwingen die de internationale wetgeving hun biedt. Bovendien hebben wij ruime ervaring met de (proactieve) afhandeling van de fiscale aspecten van schadevergoedingen die in investeringsarbitrages zijn toegewezen.

Internationale aanpak

Om onze (internationale) cliënten zo efficiënt mogelijk bij te staan, hebben wij arbitragespecialisten op de kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel en Parijs, in de nabijheid van de voornaamste arbitrage-instituten en -faciliteiten.What others say about us

Legal 500

"Highly responsive, excellent knowledge of the industry." (2020)