Tax Assurance

Risicobeheersing gericht op het voorzien en beheersen van potentiële fiscale risico's wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Onderdeel van fiscale risicobeheersing is het nauwkeurig bepalen van uw fiscale positie in uw jaarrekening en het invoeren van een tax control framework.


Fiscale accounting

Wij kunnen uw fiscale positie in uw jaarrekening bepalen en assistentie verlenen aan externe accountants, onder andere door rapporten op te stellen over onzekere fiscale posities ((IAS 12/ IAS 37 onder IFRS of ASC 740-10 onder US GAAP). Bovendien kunnen we u informatie verstrekken over uw actuele fiscale positie, die u nodig kan hebben voor bijvoorbeeld uw halfjaarlijkse of kwartaalrapportages.

Tax control frameworks

Tax control frameworks zijn nuttig voor het analyseren van de fiscale functie in uw organisatie en zijn ook essentieel als u een handhavingsconvenant hebt gesloten met de Nederlandse Belastingdienst. We ontwikkelen een tax control framework op basis van ons onderzoek naar aandachtspunten en beheersingsmaatregelen, zodat u uw fiscale functie onder controle heeft.

Horizontaal Toezicht

We kunnen u helpen met het bepalen en opzetten van een coöperatieve tax compliance relatie met de Nederlandse Belastingdienst. Onze experts hebben ruime ervaring met het aangaan, toepassen en verbeteren van Horizontaal Toezicht.

Nieuws - 20 december 2019 - Nederland

Wat de nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht betekent voor uw onderneming

De Belastingdienst komt vanaf 2020 met een nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht (‘HT’). De werkwijze onder HT wordt daarbij aangescherpt. Daarnaast zal HT...
lees meer