You are here:

Wat te doen bij een inval (dawn raid)

Neem bij een inval of bedrijfsbezoek van een autoriteit bij uw organisatie onmiddellijk contact op met Loyens & Loeff, zodat wij u gedurende het gehele proces kunnen adviseren en ondersteunen. Ons team weet alles over invalprocedures en zorgt er samen met u voor dat uw rechten beschermd blijven. We hebben uitgebreide ervaring met het begeleiden van invallen of inspecties door de Europese Commissie, de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), Autoriteit Consument en Markt (ACM), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


Stappenplan

Zorg dat er binnen uw organisatie ten minste één aangewezen persoon is die een inval kan begeleiden. Zodra de ambtenaren zich melden moet uw aangewezen persoon ingelicht worden. Hij/zij zorgt vervolgens dat de volgende stappen worden genomen:

 1. Neem onmiddellijk contact op met de externe juristen.
 2. Zorg dat er altijd iemand bij de ambtenaren blijft; beantwoord vragen alleen in aanwezigheid van een advocaat of bedrijfsjurist.
 3. Vraag de ambtenaren te wachten tot de advocaat er is, maar hinder het onderzoek niet.
 4. Controleer de identiteitsbewijzen van de ambtenaren en noteer hun naam, het nummer van het identiteitsbewijs en de tijd van aankomst.
 5. Begeleid de ambtenaren naar een vrije vergaderruimte (zonder documenten en computers).
 6. Vraag naar de redenen voor het onderzoek en of uw organisatie verplicht is mee te werken.
 7. Neem contact op met uw IT-experts en vraag welke informatie er beschikbaar is voor inzage.
 8. Zodra de advocaten ter plaatse zijn, vertelt u hen precies wat er tot nu toe is gebeurd.
 9. Vraag om kopieën van alle documenten die de ambtenaren tijdens de inval verzamelen.

Welke bevoegdheden hebben ambtenaren?

Tijdens een inval hebben de ambtenaren van de bovenstaande autoriteiten de volgende bevoegdheden:

 • Zij mogen het gebouw, het terrein en voertuigen zonder voorafgaande toestemming betreden.
 • Zij mogen interviews afnemen en vragen stellen (de aanwezigheid van een advocaat hierbij is steeds aanbevolen).
 • Zij mogen bedrijfsdocumenten inzien die relevant zijn voor het onderzoek.
 • Zij mogen formele en informele documenten inzien (waaronder e-mails, notities, notulen, agenda's, belgeschiedenis, social media-accounts en sms).
 • Zij mogen toegang verzoeken tot fysieke dossierkasten en bureauladen.
 • Zij mogen kopieën of uittreksels maken van fysieke en digitale documenten.
 • Zij mogen vergaderruimtes of andere bedrijfszaken verzegelen (op het verbreken of anderszins schenden van de officiële verzegeling staan hoge boetes).

Contactgegevens

Neem bij een inval onmiddellijk contact met ons op via deze gegevens:

 • Europese Commissie +31 20 578 56 14 (NL) of +32 2 773 23 44 (BE)
 • Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) +32 2 773 23 44
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM) +31 20 578 56 14
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) +31 10 224 64 16
 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP) +31 10 224 64 16
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) +31 20 578 56 14