Debt Capital Markets

Voor de meeste bedrijven en financiële instellingen is het aantrekken van kapitaal een essentiële voorwaarde voor groei. Wijzigingen in de vermogenseisen hebben echter gevolgen gehad voor het vermogen van banken om dit te ondersteunen. Soms vragen de omstandigheden om alternatieve financieringsbronnen, en toegang tot schuldkapitaal is daarbij een belangrijk aspect. De hulp van een partner met expertise die de volledige schuldkapitaalmarkt omspant, is daarbij onontbeerlijk.

Doe daarom uw voordeel met onze gevestigde praktijk en ruime ervaring met het begeleiden en adviseren van financiële instellingen, bedrijven, financieringsmaatschappijen van internationale concerns, alsmede dealer-managers en initial purchasers.


Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij kunnen u begeleiden bij een breed spectrum aan transacties en verrichtingen op de schuldkapitaalmarkt, zowel met als zonder notering, en bij programma's voor de uitgifte van schuldpapieren (zoals EMTN- en CP-programma's), op zichzelf staande obligatieleningen (bedrijfs-, hoogrenderende en converteerbare obligaties), herstructureringen en gereguleerde producten zoals tier 1- en tier 2-instrumenten. Daarnaast ondersteunen en begeleiden wij cliënten bij de notering van schuldinstrumenten van elk type, alsmede bij de eisen aan rapportage na notering.

 

Geïntegreerde aanpak

Door transactievaardigheden te combineren met fiscale kennis en expertise op het vlak van financiële regelgeving, zijn wij als geen ander in staat namens u complexe transacties op de schuldkapitaalmarkt te verrichten, zodat u over de middelen beschikt om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Innovatief & internationaal

Dankzij ons uitgebreide nationale en internationale netwerk en onze uitstekende verstandhouding met kredietverschaffers, schuldbeleggers op elk niveau en lokale autoriteiten en beurzen, bent u zowel voor traditionele als voor alternatieve methoden van schuldfinanciering bij ons aan het juiste adres.