You are here:
19 april 2019 / nieuws

Kritiek op geheime ‘aanbesteding’ renovatie Binnenhof

Het knettert al enige tijd rondom de renovatie van het Binnenhof. Kosten vallen hoger uit dan geraamd, het Binnenhof zou te ingrijpend veranderen en ook de keuze voor de architect ligt onder vuur.

Bij sommige Rijksaanbestedingen is geheimhouding of vertrouwelijkheid vereist als informatie staatsgeheim is. Opdrachten die heel vertrouwelijk zijn kunnen geheim worden verklaard. Uit artikel 2.23 lid 1 sub e Aanbestedingswet 2012 volgt namelijk dat deze wet niet van toepassing is op overheidsopdrachten die geheim zijn verklaard of waarvan de uitvoering met ‘bijzondere veiligheidsmaatregelen gepaard moet gaan’ of ‘indien de bescherming van de wezenlijke belangen van Nederland’ dat vereisen. De opdracht zelf kan geheim worden verklaard of enkel de wijze van uitvoering.

Architect Binnenhof

Een voorbeeld van een opdracht die geheim is verklaard, is die voor een architect die het nieuwe Binnenhof moet ontwerpen, er is niet openbaar aanbesteed. Dit wringt extra nu er de schijn van belangenverstrengeling zou zijn gewekt.

De vraag is of deze aanbesteding wel helemaal geheim had moeten zijn. Er had ook gekozen kunnen worden om een deel van de stukken pas te verstrekken nadat de inschrijver een geheimhoudingsverklaring heeft getekend. Daarnaast had bepaalde geheime informatie ook pas verstrekt kunnen worden na verlening van de opdracht.

Fasering opdracht

Wat namelijk opvalt is dat het Rijksvastgoedbedrijf deze aanbesteding niet gefaseerd heeft gedaan, wat zij normaal gesproken wel doet. Er wordt dan apart opdracht gegeven voor schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Transparantie lijkt ver te zoeken aan het begin van dit renovatieproject.

Les: onderzoek goed of een opdracht vertrouwelijk/geheim dient te zijn, uitzonderingen op de werkingssfeer behoeven namelijk restrictieve toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Vonk Noordegraaf.

Although this publication has been compiled with great care, Loyens & Loeff N.V. and all other entities, partnerships, persons and practices trading under the name 'Loyens & Loeff', cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without their cooperation. The information provided is intended as general information and cannot be regarded as advice.Class/collective actions in Belgium: overview

Vermeld al in aankondiging de nadere gunningscriteria

In de praktijk wordt een niet-openbare procedure nogal eens aangekondigd zonder daarbij de sub-gunningscriteria te vermelden. Pas in de inschrijvingsfase worden... lees meer

Schikken met OM kan leiden tot uitsluiting aanbesteding

De ophef over de schikking tussen een grote bank en het OM is u vast niet ontgaan. Deze bank is huisbankier van de Staat, maar de schikking leek daar geen gevolgen... lees meer