You are here:
06 mei 2019 / nieuws

Inkopers opgelet: vermeld al in aankondiging de nadere gunningscriteria, ook bij een niet-openbare procedure

In de praktijk wordt een niet-openbare procedure nogal eens aangekondigd zonder daarbij de sub-gunningscriteria te vermelden. Pas in de inschrijvingsfase worden deze criteria dan bekend gemaakt. In Advies 482 komt de Commissie tot het oordeel dat dit niet mag.

Class/collective actions in Belgium: overview

Aanbestedingswet

Zo op het eerste gezicht lijkt dit niet heel veel nieuws, omdat ook in de Aanbestedingswet 2012 staat vermeld dat een aanbesteder in de aankondiging bekend dient te maken welke nadere criteria hij stelt. Het is echter de vraag of dit ook van toepassing is op de niet-openbare procedure. In dat geval is het niet altijd wenselijk en haalbaar, omdat dit betekent dat de aanbesteder al bij de selectie de uitwerking van de beste prijs-kwaliteitverhouding rond moeten hebben.

Aanbestedingsrichtlijn

Daarnaast betekent dit dat de Nederlandse wetgever strikter zou zijn dan Richtlijn 2014/24/EU. Op basis van Bijlage IX van deze richtlijn lijkt het er namelijk op dat de sub-gunningscriteria bij de niet-openbare procedure uiterlijk bij de uitnodiging tot inschrijving (dus na de selectie) bekend moeten worden.

Conclusie

Nu het Advies van de Commissie er ligt, lijkt het er toch echt op dat aanbesteders bij niet-openbare procedures de sub-gunningscriteria in de aankondiging dienen te vermelden. Een kleine pleister op de wonde, de wetgever laat open tot op welk detailniveau de criteria in de aankondiging moeten worden gespecificeerd. Hier lijkt dus – vooralsnog – enige ruimte opengelaten voor de aanbesteder.Kritiek op geheime ‘aanbesteding’ renovatie Binnenhof

Het knettert al enige tijd rondom de renovatie van het Binnenhof. Kosten vallen hoger uit dan geraamd, het Binnenhof zou te ingrijpend veranderen en ook de keuze... lees meer

Schikken met OM kan leiden tot uitsluiting aanbesteding

De ophef over de schikking tussen een grote bank en het OM is u vast niet ontgaan. Deze bank is huisbankier van de Staat, maar de schikking leek daar geen gevolgen... lees meer