Loyens & Loeff

Paul Simonis

Bezoekadres

Blaak 31
3011 GA Rotterdam
Nederland

Paul Simonis

  • Belastingadviseur
  • Of counsel

Paul H.M. Simonis, belastingadviseur, is werkzaam in de Algemene fiscale praktijk. Hij is gespecialiseerd in herstructureringen, fusies en overnames en heeft als (co-)auteur diverse boeken en artikelen gepubliceerd over fusies, splitsingen, reorganisaties, fiscale eenheid, privatisering, en de introductie van vennootschapsbelasting in de Nederlandse gas- en elektriciteitssector, investeringsverdragen en CCCTB.  

Opleiding

Fiscale economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1982
Nederlandse recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1984

Talen

Duits, Engels, Nederlands