Loyens & Loeff
Datum
11-01-2018
Auteur

Tip 33 voor u en uw onderneming – Informeer uw werknemers vóór u wijzigingen doorvoert aan uw pensioenplan

Kernpunten

  • Ga bij een wijziging aan het pensioenplan steeds na of u de werknemers voorafgaandelijk moet informeren.
  • Bewaar het bewijs dat u effectief geïnformeerd heeft (bv. ontvangstbevestiging e-mail, aftekening door werknemer).

______________________________________________________

Het wordt weleens over het hoofd gezien, maar wanneer u uw pensioenplan wenst te wijzigen, moet u de werknemers daarvan vooraf in kennis stellen. Wanneer u dit zou nalaten, kunnen de werknemers de nietigheid inroepen van de wijziging.

De informatie moet in principe verstrekt worden aan de Ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging. Zij moeten bovendien ook een voorafgaand advies geven, waardoor u weliswaar niet gebonden bent.

Wanneer uw onderneming geen overlegorganen heeft, moet u de informatie rechtstreeks aan de werknemers verschaffen die bij het plan zijn aangesloten. Die informatie moet voorafgaandelijk en individueel zijn.

Deze verplichting geldt niet enkel wanneer u wijzigingen aanbrengt aan het pensioenreglement en de wijze van financiering van het plan, maar ook bv. wanneer de verzekeringsmaatschappij het design van de jaarlijkse pensioenfiche aanpast of wanneer u overstapt naar een andere verzekeringsmaatschappij (al dan niet met overdracht van reserves).

De sanctie bij niet-naleving is streng: de beslissing kan in dat geval binnen het jaar nietig worden verklaard.

Wij geven u uiteraard graag advies over voorgenomen wijzigingen aan uw pensioenplan en de wijze waarop deze geïmplementeerd moeten worden.

______________________________________________________

Indien u graag meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Marga Caproni via +32 2 743 43 51 of marga.caproni@loyensloeff.com.

Bent u op zoek naar bijkomende tips? Weet dan dat, aan de hand van concrete cases, we regelmatig een nieuwe thematiek voorstellen en pragmatische tips brengen. Ze worden opgesteld als “eyeopener” om u beter te helpen met het identificeren van risico’s, maar ook van opportuniteiten om er snel op in te spelen. Wil u graag de volgende editie van onze ondernemersgids (bundel van 10 tips) ontvangen per email, laat het ons weten via information@loyensloeff.com.