Loyens & Loeff
Datum
12-02-2019
Contactpersonen

Maarten de Wilde benoemd tot hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht

Amsterdam, 12 februari 2019 – Maarten de Wilde, fiscalist en knowhow-adviseur bij Loyens & Loeff, is benoemd tot hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht aan de Erasmus School of Law. Het internationaal en Europees belastingrecht is belangrijk voor het nationale recht, in het bijzonder voor de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de inkomstenbelasting. De leerstoel van De Wilde heeft als onderzoeksthema de doorwerking van het Unierecht en het internationaal en Europees (belasting)recht in de inkomsten- en winstbelastingstelsels van landen. Dit maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Fiscale autonomie en haar grenzen.

Daarnaast heeft het bestuur van Erasmus School of Law De Wilde -als nationaal en internationaal erkende wetenschapper met verbindend vermogen- gevraagd verdere invulling te geven aan het academisch leiderschap van de sectie Belastingrecht.

Contactpersonen
Expertise