Loyens & Loeff

Update: belangrijkste toekomstige wijzigingen voor internationale non – profit organisaties

Update: belangrijkste toekomstige wijzigingen voor internationale non – profit organisaties
Locatie

Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussels

Datum
Aanvang : 30-01-2018 12:00

Introductie

Een aantal gewichtige beslissingen van de Belgische rechtbanken zullen op dit seminarie besproken worden.

Zoals u weet, zal tevens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen binnenkort ingang vinden. De wet betreffende de non-profit organisaties wordt structureel geïntegreerd in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het seminarie heeft als doel dieper in te gaan op de belangrijkste toekomstige wijzigingen.

Tot slot zal er een overzicht gegeven worden met betrekking tot de BTW - status van non-profit organisaties en de uitdaging om BTW ’compliant’ te zijn. Er zal besproken worden hoe organisaties zich kunnen organiseren om BTW - lekken te beperken en er zal tevens gesproken worden over de laatste BTW - ontwikkelingen en meer specifiek over de vrijstelling van BTW voor zelfstandige groeperingen.

Objectief

Het seminarie heeft tot doel u te laten nagaan of uw organisatie alle belangrijkste wettelijke verplichtingen alsook de toekomstige ontwikkelingen in de « non-profit » sector kent en kan naleven.

Expertise

Dit seminarie wordt gegeven door het « non-profit » team van Loyens & Loeff. De ondersteuning die Loyens & Loeff biedt aan non-profit organisaties en beroepsverenigingen is multidisciplinair. We bieden een volledig gamma van bijstand aan, relevant voor uw werkdomein, inclusief op het gebied van fiscaal recht, arbeidsrecht, mededingingsrecht, contractenrecht, intellectueel eigendomsrecht en gegevensbeschermingswetgeving. De multidisciplinaire en gevarieerde ervaring maakt van Loyens & Loeff de ideale partner voor het oprichten van een vereniging of stichting en het optimaliseren van de werking ervan in alle vertrouwen.

Topics

  • Update « non-profit » sector (rechtspraak)
  • Belangrijkste wijzigingen van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
  • Relevante rechtspraak m.b.t. de BTW- regels

Sprekers

  • Grégoire Jakhian, Partner en Verantwoordelijke « non-profit » team (Vennootschaps- en verenigingsrecht)
  • Bert Gevers, Partner (BTW)
  • Mélanie Schollaert, Medewerker (Vennootschaps- en verenigingsrecht)
  • Levi Goossens, Medewerker (BTW)

Programma

12u00-12u30       Onthaal van de deelnemers en lunch

12u30-13u30       Presentatie

13u30-14u00       Vragen en antwoorden

Praktische informatie

De taal van de presentatie zal gekozen worden in functie van de lijst der deelnemers. Onze sprekers praten vlot Nederlands, Frans en Engels. De documentatie zal in het Engels zijn.

Locatie

Loyens & Loeff – Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel

Kantoren