Loyens & Loeff

Ondersteunende materialen

Vragen en antwoorden Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (Belastingdienst):

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Belastingdienst)

Afbakeningsschema met oplegnotitie (Belastingdienst)

Werkboek ‘Waterschap – verkenning mogelijkheden clustering’ en bijbehorend werkbestand (Belastingdienst)

Schema Ondernemingstoets en bijbehorende notities (Belastingdienst)

Activiteitenlijst gemeenten (Belastingdienst)

Praktijkvoorbeeld Declaraties aan derden (Belastingdienst)

Eerste, tweede, derde en vierde nieuwsbrief SVLO:

Quickscan Winstoogmerk en toelichting quickscan (SVLO)

Gemeentelijk Grondbedrijf Consultatievragen Vennootschapsbelasting

Gemeentelijk Grondbedrijf Contouren Vennootschapsbelasting