Loyens & Loeff

State Aid

De Europese Commissie (Commissie) verricht steeds meer en diepgaander onderzoek naar illegale steun aan ondernemingen door zowel nationale als lokale overheden. Hierdoor is staatssteun inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk rechtsgebied. Ook de economische en financiële crisis heeft tot meer overheidssteun aan ondernemingen geleid, waardoor de Commissie genoodzaakt was een standpunt in te nemen tegen illegale staatssteun.

In 2014 is de Europese Commissie staatssteunonderzoeken begonnen naar een aantal fiscale afspraken die door grote Amerikaanse en Europese multinationals zijn gemaakt met de belastingautoriteiten van België, Ierland, Luxemburg en Nederland.

Als multinational is het belangrijk een eventueel staatssteunrisico te beheersen. Er zijn een aantal uitdagingen waar u mogelijk mee te maken krijgt:

  • Wat antwoordt u de accountant als naar mogelijke staatssteunrisico’s wordt gevraagd?
  • Moet u maatregelen nemen om risico's van voorgaande jaren te identificeren, kwantificeren, beheersen of verminderen? En welke consequenties hebben deze maatregelen voor u?
  • Als er sprake is van een staatssteunrisico, wat wordt er dan in de jaarrekening opgenomen?
  • Hoe kunt u zich op een staatssteunonderzoek voorbereiden?

Wij zijn uw partner bij de aanpak van staatssteunrisico
Wat is de beste aanpak, of welke acties en maatregelen moet u nemen bij het beoordelen van staatssteunrisico’s? Loyens & Loeff beschikt over diepgaande expertise en praktijkervaring om u hierbij te ondersteunen. U kunt bij ons terecht voor geïntegreerd fiscaal en juridisch advies en begeleiding op maat, waarbij onze aanpak pragmatisch is.

Om u optimaal van dienst te zijn, wordt ons advies over fiscale en overige staatssteunzaken – waarbij het ook geregeld gaat om vraagstukken omtrent transfer pricing – mede ingegeven door de ervaring van onze experts op het gebied van mededingingsrecht en specialisten op het gebied van transfer pricing.

Wij vertegenwoordigen cliënten voor zowel nationale als Europese rechtbanken in zaken over inbreuken op de staatssteun regelgeving. Wij hebben onder andere ervaring met enkele spraakmakende zaken voor het Hof van Justitie in Luxemburg.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met één van onze advocaten voor meer informatie over staatssteun:

Voor specifieke fiscale staatssteunkwesties kunt u contact opnemen met onderstaande fiscale experts: