Loyens & Loeff

Midden-Oosten en Noord-Afrika

Naar de regio toe
De Arabische landen in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA) hebben sterke politieke, culturele en economische banden. De juridische en fiscale kaders in de regio zijn daarentegen uiterst divers en versnipperd. Bovendien wijken de concepten die sommige van deze landen hanteren aanzienlijk af van de concepten die internationale bedrijven en financiële instellingen uit andere delen van de wereld gewend zijn. Goede voorbeelden hiervan zijn de regels omtrent minimaal eigenaarschap en het concept van vrije zones in de Verenigde Arabische Emiraten.

Voor veel ondernemingen zijn de juridische en fiscale aspecten van het zakendoen in deze regio dan ook een flinke uitdaging. Ons regioteam Midden-Oosten & Noord-Afrika begrijpt deze concepten, alsook de mogelijkheden en valkuilen van nationale belastingstelsels, en kan u begeleiden bij uw activiteiten naar deze regio toe.

Vanuit de regio
De leden van ons regioteam Midden-Oosten & Noord-Afrika adviseren daarnaast cliënten uit deze regio met beleggingen of handelsbelangen in Europa of elders in de wereld, zoals staatsinvesteringsfondsen, ondernemingen, familiebedrijven, privébankiers, private equity-fondsen, vermogensbeheerders en financiële instellingen. Onze dienstverlening voor cliënten in de MONA-regio bestaat hoofdzakelijk uit fiscaal, juridisch en regeltechnisch advies met betrekking tot onder andere het volgende:

  • Grensoverschrijdende beleggingen
  • Joint ventures met buitenlandse tegenpartijen
  • Fusies en overnames
  • Het oprichten en onderhouden van een Europees hoofdkantoor
  • Het opzetten van beleggingsfondsen
  • De implementatie van fiscaal bestuur
  • Transfer pricing
  • Fiscale compliance
  • Commerciële en fiscale procesvoering

Om optimaal invulling te geven aan bovenstaande diensten zijn de teamleden afkomstig uit verschillende praktijkgroepen binnen Loyens & Loeff. In het team wordt een diepgaand begrip van de lokale markten in de MONA-regio gecombineerd met uitgebreide kennis van onder andere het internationaal belastingrecht, bedrijfsstructurering, fusies en overnames, bancair en effectenrecht, regelgeving en het arbeidsrecht. De leden van het MONA-team hebben daarnaast ook zitting in andere teams van Loyens & Loeff gericht op specifieke branches en sectoren, zoals energie, vastgoed, beleggingsbeheer en corporate finance.

Iran
Meerdere decennia was Iran het doelwit van economische sancties door voornamelijk de VS en de EU. Per 16 januari 2016 zijn de meeste van deze sancties echter opgeheven met de invoering van het zogenaamde Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA – gezamenlijk alomvattend actieplan). Dit betekent onder andere dat buitenlandse bedrijven nu toegang hebben tot een groot deel van de Iraanse markt, en dat Iran haar herintrede in de wereldeconomie heeft gedaan. Gezien deze achtergrond, en het feit dat Iran ruim 80 miljoen inwoners heeft en over aanzienlijke natuurlijke hulpbronnen beschikt, biedt het opheffen van de sancties zowel Iran als de EU enorme economische mogelijkheden. Voor veel partijen was de invoering van JCPOA dan ook een langverwachte gebeurtenis.

Hoewel veel van de sancties zijn opgeheven, gelden er nog altijd een aantal beperkingen voor het doen van zaken in Iran. Voor elke partij actief in Iran is het zaak zorgvuldig na te gaan of op de voorgenomen activiteiten sancties van toepassing zijn. Voor assistentie bij deze en verwante kwesties bent u bij ons MONA-team aan het juiste adres.

Meer informatie
Overweegt u te investeren in of uw activiteiten uit te breiden vanuit de regio Midden-Oosten & Noord-Afrika of naar een van de landen in deze regio? Neem contact met ons op om te zien of en hoe wij u van dienst kunnen zijn.